KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

imały się też handlu z Pragą. nietylko spółki żydowskie 7. Poznania, ale n.awet kupcy wielcy (za wyj¥-tkiem Marka l\Iaiera) 2f1), t)"lko drobni handlarze, ci sami, którzy zajęci byli w handlu ze :;;Ią.skiem 21).

Nie tak licznie jak Prażanie pojawiają. się w Wielkopolsce 2ydzi z innych miast czeskich, jak z Rychnowy 00), z której przyhywali także do nas drobni kramarze, handlujący z naszymi Żydami 23). Tosamo powiedzieć możemy o innych miastach czeskich jak Litumierzycach 24), Cieplicach 25) Turnowie 28), !{olinie 07) i innych 28), z których niektóre zasiedliły mieszkańcami wymierające już ghetto poznańskie. Nie obce były Żydom poznańskim Morawy, dokąd jeden z hurtowników żydowskich dostarczał wełn)" 29), częściej jednak słyszymy o kupcach morawsldch, którzy w Poznaniu kupują. od 2ydów skóry. Bawią u nas i handlują z 2ydami kupcy i 2ydzi z Ołomuńca 30), Prościejowa 31), Kromenowa 31) i Przerowa 32), przez który prowadził szlak handlowy z Wrocławia do Wiednia. 20) Aa. 1551-54, 223; Aa. 15504-8, 64; Aa. 1575-1577, 12 v.

21) Aa. 1536-7, 74 V.; Aa. 1542-46, 74 V.; Aa. 154&-9, 139 V.; Aa.

1551-54,42; Aa. 1554-8, 64,152,218; Aa. 1562---66, 517v.; Aa. 1570-71, 374; Aa. 1572-4, 271; Aa. 1575-7, 4{)5 V.; A. C. 1552-4, 28; A. C. 1(14- fJ, 503; A. j. 1521-36, 224 V., 228; A. j. 1534--41, 40 v.

22) A. j. 1521-36, 211-213, 232; A. j, 1534-41, 40.

23) Aa. 1536-7, 8 v., 16, 53; Aa. 1559-62, 41, 236 V., 356 V.; Aa.

1570-71, 181.

24) Aa. 1516-33, 44; Aa. 1521-33, 87 V.; Aa. 1542, 55; Aa.

1536-7, 117 v. i in.; Aa. 1577-80, 685; A. C. 1535-8, 274 V.; A. C. 1525-35, 142 v.-3; A. C. 1535-9, 95 v.-96; I\:oczy, Handel Poznania, 260-1.

25) Arch. Skarbowe, Dział Starop. XII, 15 4 (r. 1537); XII, 18 1 (r.

1538); XII, 18 4 ; XII 28 4 (r. 1540); Aa. 1542-6, 55, 74 V.; Aa. 1567-{), 472v.

28) Aa. 1551-4, 178, 203 V., 264, 265.

07) Arch. M. Wrocław., HsJ, 153, 1, f. 90a-103a; Aa. 1554-8, 59.

28) Aa. 1549-1551, 137 v. (Taussitz); AR. 1546--9, 256 (Chrudzim) ; .\a. 1538--44, 78; Aa. 158<ł-2, 237 (Rudnice).

29) A. C. 1582-4, 527 v.

30) A. C. 1584-7, /ł84 v., 730 V.; A. C. 1615-1622, 687; A. C. 15481:>:>2, 205 V.; 241; A. C. 1564-6, 728; Aa. 1:>62-6, 226; Aa. 1572 -i, 420 V.; Aa. 158.'1-87, 201; Aa. 1585-1587, 5;96.

31) A. C. 1584-7, 730 V., Libri civ. Posn. 1435. 40.

32) Aa. 1:JG7-9, 137; Aa. 1)34-1);), 172.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry