KRONIKA MIAST A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Datum in Conin, quarta February anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo secundo,

(Pieczęć m. Konina wyciśnięta przez papier).

(-) Sebastianus Kurowski, notarius, iuratus civitatis Sacr. Regiae Maj. Coninensis, manu pp. (Dep. introl, 38, fol. 52),

Wiek XVII.

Dalsi artyści:

Armon Kaspar Ferszt Jan Kwiatkowski.

Konrad Pot Jan Rudolf Miller Eljasz Jung Abraham Strobel Jan Hocke Jan KeIler Krzysztof Wagner Grzegorz Budowicz Petrus Ryngennk J oannes Yurga Marcin Flegel Jan Hanuszyk Franciszek Freydenhamer Tomasz Zawrocki Kazimierz Dembiński Franciszek Rozanowicz Andrzej Radyłowski Albertus J arecki Jan Wróblewski Jan Ritzer

Wiek XVIII.

Kazimierz Cedrowski Krystjan Huszmann Jan J arecki Franciszek Ant. Brombacher

Jan Bernatowicz Mateusz Jan Maier Krystjan Klau Wacław Graff Franciszek Ludwik Friderici Szymon Baytygner Mateusz Hanika Krystjan Aulich Jan Wainl1ch Jan Jerzy Frey Franciszek Szein Brzozowski Szymon Czechowicz Karol J 6zef Kaisch Augustyn Schops JaJn Maltzan Jan Jerzy Gerstner Jan Gaysler .T. F. Moritz Wilh. Filip Ruprecht Dominik Sawicki K. Józe.f MiiIler J, Gottfr. Schultz Fr. Tad. Schoen K. Fr. Moritz I{rystjan Fr. Schreiber Samuel Hundt Franciszek Michałowski Jan Vittinghoff A. N. Moritz.

StUDJA NAD DZIEJAMI GOSPODARCZEMI 2YDOW POZNAŃSKICH PRZED POLOW WIEKU XVII.

(Cię,g dalszy).

3. S t o s u n k i h a n d l o w e z e Ślą s k i e m, C z e c h a m i i Wiedniem. Niema - drugiego miasta może poza Lublinem, któreby lepiej było znane Żydom poznańskim od Wrocławia. Widzieliśmy, że już w stuleciu XV utrzymywali oni stosunki kredytowe ze stolicę. Ślę,ska, z której wedle wszelkiego prawdopodobieństwa po pogromach w latach 1360 i 1453 1 ) znaczna część prześladowanych przeniosła się do Poznania. Tern łatwiej było nawiązać naszym Żydom stosunki handlowe z Wrocławiem, który ze stolicą. Wielkopolski miał odwieczne stosunki handlowe. Wojna o skład wrocławski w latach 1490 do 1548 2 ) była zapewne przyczyną, że Żydzi poznańscy zabrali się do handlu z Wrocławiem dopiero koło roku 1530, w którym ostatecznie kamera uznała ich wolności celne na równi z innymi kupcami poznańskimi. Pewien pogląd na rozmiary handlu między Żydami poznańskimi a Wrocławiem daje wykaz sum obrotowych z lat 1529 do 1629, a,więc z okresu jednego stulecia. Znamy już sporo cyfr do dziejów gospodarczydl Żydów z poprzednich rozdziałów, toteż jeśli porównamy je z pozycjami obrotów dalej podanych, ubóstwo i skromność w zakresie kredytu międzr Żydami poznańskimi a kupcami wrocławskimi wystąpi odrazu na jaw.

1) Arch. Państw. we Wrocławiu. A. A. II, 21, a. vol. 35.

') Rauprich, Der Streit um die Breslauer Niederlage, Ztschr. d.

Vel'. f. Gesch. u Alttk. Schl., t. XVII; Koczy, Handel Poznania, 167 i n.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry