MATERJAŁY DO HISTORJI SZTUKI WIELKOPOLSKIEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

nera) a wraz z nimi konwisarz Krzysztof Georgi jako pełnom.ocnik Doroty, córki Grzegorza. Langner.a i wdowy po Samuelu Wernerze, występuję, w r. 1654 w sprawie opiekuńczej Anny, córki zm. balwierza poznańskiego Jana Redera. (A. C. 1653-1655, fol. 237). - Spadkobiercy Niirnbe1rgerówny kwituję, .opiekunów dzieci zm. malarza Lamgnera. (A. C. 1653-1655, r. 1654, fol. 239). Córki zm. malarza Langnera i Elźbiety, miaJnowicie Małgorzata Zegierowa, żona kotlarza Tohjasza Zegiera [Cygi era] i Elźbieta, żona. płóciennika. Tomasza Heniga, oraz Dorota, wdowa po zm. kaznodzieji Samuelu Wernerze, sprzedaję, rajcy poznańskiemu Janowi Winkler.owi dom wraz z ogrodem na Glinkach, położony w tyle ogr.odu Jana WinkIera (Kontrakt w języku polskim). - A. C, 1660-1662, r. 1660, p, 382.

HANS WEBER.

Starsi cechu stolarskiego pozwalają. Hansowi Weberowi, synowi Georgii Hansa Webera, na wykonywanie zawodu snycerskiego przez pół roku p.od warunkiem, że przed upływem tegoż czasu wymieniony Hans Weber wstę,pi do cechu stolarzy. (A. C. 1627-1630, r, 1629, fol. 738. - Sznycerzewi conceditur exercitium artificii).

MARCIN SNYCERZ, Marcin, slIlycerz z Grodziska, wymieniony w r. 1629. Z.ob.

Mateusz Lubstowski,

MICHEL LEHMAN (Leman).

W aktach p.oznańskiego cechu intr.oligatorskiego (Dep. Introl1g. 15) znajduje si ę następuję,ce świadectwo, wystawIone dn. 28 lipca r. 1629 przez cech murarzy, kamieniarzy i rzeźbiarzy w Gdańsku [Maurer-, Stein. u. Bildhauer-Innung]. Vor allen undt Jedermenniglichen was Wiirden, Stande,s, c o n.

d i t i o n undt Herrligkeiten die sein, denen dieses zu sehen, horen oder lesen vorkompt, insonderheit, den ehrbahren Meistern und Gesellen der lOblichen Kunst des Bilthauens nebenst allem anndem, SO dieses zu wissen vonnothen, thuen kundt und bekennen wir ann izo geschworne Elterleute, Lorenz Reichel, Peter Schroder sambt der

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry