KRONIKA MIASTA POZNANIAnardyni obłożyli tę sumę aresztem, wójt tę sprawę odracza do chwili, gdy powódka ugodzi się z 00. Bernardynami w sprawie prac do czterech ołtarzy [certa opera ad quatuor altaria], ni&dostarczonych przez snycerza Rudolfa, przyczem ugoda ta ma nastąpić na podstawie orzeczeni.a, wydanego przez przywołanych rzemieślnikó'w. Od tego wyroku powódka apeluje do rady miejskiej. Rada miejska odsyła sprawę zpowrotem do ,wójta jako do kompetentnego sądu. (A. C. 1623-1626, r. 1626, fol. 564). Rajca poznański Stefan Gruszewicz kwituje w imieniu wojewody poznańskiego Stanisława Przyjemskiego Annę, wdowę po snycerzu Rudolfie "Klemie", z odbioru 50 złp., którą. to sumę otrzymał mą.ż jej jako zadatek na pracę artystyczną. niewykonaną. z powodu śmierci [pro elaborando certo specimine non tamen elaborato]. - A. C, 1623-1626, r. 1626, fol. 732,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

'" STANISŁAW PI PAN.

StaJnisław Pipan, malarz i obywatel m. Bydgoszczy, występuje w aktach ławniczych m. Bydgoszczy z r. 1623. Zachow.ał się list pisany przez tego malarza do burmistrza gdańskiego w sprawie zwolnienia z sekwestru i wydania zajętej przez władze miasta sumy niejakiego Jana Kaczmarka, obywatela bydgoskiego, do której malarz rościł pretensję.

Por. Rastawiecki, op. cit., t. III, p. 520; B. Makowski, Sztuka na Pomorzu, jej dzieje i zabytki (Toruil, 1932), p. 122. '

'" MACIEJ".

Malarz Maciej występuje kilkakrotnie w aktach ławniczych m. Bydgoszczy z r, 1623. Por. Rastawiecki, op. cit., t. III, str. 513. .

MELCHIOR RYCHTER.

List dobrego urodzenia dla ucznia malarskiego [artis pictoriae tyronis] Me.Jchjora Rychtera, przebywającego w Toruniu, syna zm. kuśnierza Melchjora Rychtera i Anny, którzy są. wyznania katolickiego. (A. C. 1623-1626, r. 1623, fol. 43).

J(j

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry