MATERIAŁY DO HISTORJI SZTUKI WIELKOPOLSKIEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

W r. 1620 odstępuje wdowa Ewa Hypszewna alias Strzałkowska swoją. kamienicę przy ul. Wodnej (położoną. między kamienicami rajcy Tomasza Schmidela i Fryderyka Kosmana, spadkobierców zm. Stanisława Faitha), malarzowi Janowi Hoffmanowi i jego żonie Dorocie w zamian za dom murowany, zwany budą. śledziową [Jmc1am halecariam vocatam], położony w Rynku [in teatro budarum earundem] między domami (budkami) kuśnierza Wojciecha Czarnego i dzie.cłziców zm. dr. fil. et med. Pawła Jasińskiego (Kontrakt w języku polskim, podpisany własnoręcznie przez malarza: "Jąn Hoffman Maliarz mp."). Adv. 1620, p. 656 i nast. - Scab. Posn. 1608-1622, r. 1620, fol.

:360 r. i v. O).

Jan Hoffman i żona jego Dorota zapisujQ. sobie nawzajem cały swój majątek na wypadek śmierci, z wyjątkiem części należnej potomstwu, gdyby takie zaistniało, oraz 100 złp., przeznaczonych dła najbliższych krewnych. (Scab. Posn. 1608-1622, r. 1620, fol. 361).

Dwaj ławnicy, wydelegowani celem dokonania wizji kamienicy malarza przy ul. Wodnej, stwierdzają., że "Jąn Malarz chciał belki swe wprowadzić w ścianę murowaną. kamienicy Pana Thomasa Smidla, sąsiada swego". (Adv. 1621-1622, r. 1622, p, 877).

Jan Hoffman i żona jego Dorota zapisują sobie nawzajem mianowicie w latach 1623 i 1624.

o. Konstanty Zieleński, syndyk klasztoru 00. Dominikanów w Poznaniu, i Erazm Buscovius, profesor tegoż zakonu, kwituj malarza i rajcę poznańskiego Jana Hoffmana z odbioru 120 grzywien wraz z procentem, która to suma zapisana była na jego kamienicy przy ul. Wodnej (położonej między kamienicami dziedziców zm. kupca Krzystofa Rydta i dziedziców zm. winiarza Stanisława Faitha), - A. C. 1623-1626, r. 1626, fol. 691.

I) Ewa Strzałkowska kwituje malarza Hnffmana i onę jego z odbioru 358 :/:lp. jako raty za sprzedany dom przy ul. Wodnej. (Adv. 1621-1622, r. 1621, p. 14).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry