KRONIKA MIASTA POZNANIAsuIto admodum rev. patre rectore coUegii Posnan. Soc. Jesu vel concionatore germanico, qui tunc temporis erit, ex rev. patribus. Soc. Jesu non distrahant aut expendant. Insuper do facultatem famatis domini s executoribus et testibus ultimae meae voluntatis, ut me adhuc vivente, ubi opus fu eri t, res omnes ex domo et habitatione mea efferant, conservent et divendant pecuniamque, prout supra positum es t, expendant. Casso et annihilo ad extremum omnia alia testamenta et scripta meae ultimae voluntatis, sive in actis publicis sint, sive non. Ad maiorem fidem una cum executoribus et testibus praesentibus manu mea subscripsi. Die decima octava Julii anno mi1lesimo sexcente-simo trigesimo quinto. (Podpisy) : (-) Ich Johannes Sparr Burgr und maUer 2':U Posen beken wie ob stet. (-) WoUffgang Pettersen (-) Johannes Reder mpo Actum et ad acta testamentorum oblatum feria quarta ante festum sanctae Mariae Magdalenae proxima anno Dom. 1635. (Test. 1607-1(71).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

\Vdowa po malarzu "Hans Sporr" z Poznania i jej córka Agnieszka (Agneta) padły w r. 1653 ofiarQ. zarazy we Wrocławiu. (A. Schultz, op. cit., p. 149).

W O J C I E C H T n o s z y K o W I C Z (Troschykowicz, Troschykiewicz).

"Albertus Troschykowicz pictor de Szamotuły" przyjmuje w r. 1617 prawo miejskie w Poznaniu. W sprawie między Hiacyntem Swiderskim a malarzem Albertem o wydanie kotła (miednicy) i o obrazę słowlllą, skazuje sąd wójtowski obydwu na areszt, gdyż samowolnie chcieli wymierzyć sobie sprawiedliwość. (Adv. 1637, p. 35).

JAN HOFFMAN.

"Joannes Hoffman Miloslawiensis 8) artis pictoriae socius" przyjmuje w r. 1619 prawo miejskie w Poznaniu, przedstawiajQ.c świadectwo Andrzeja Brzezińskiego, komendarjusza kościoła św. Marji Magdaleny, że jest katolikiem i t. d.

8) Miłosław, pow. wrzesiński, Wielkopolska.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry