KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Czeladnik malarski J a n PoOzywa malarza Jak6ba Stephana Q zapłatę kwoty 60 złp. t. j. wynagrodzenia za pracę przez 30 tygodni, licząc po 2 złp za tydzień. Ponieważ Jakób Stephan twierdzi, że nie on, lecz kasztelan śremski 3) zawarł kontrakt z czeladnikiem Janem, nakazuje sąd Stephanowi przysięgl'J. udowodnić prawdziwość tego twierdzenia. (Adv. 1643, p. 241). Malarz Jakób Step ha n, pozwany w r. 1644 przez malarza J a n a I{ e II e r a o słowne znieważenie, nie staje na terminach sądowych. (A. C. 1644-1646, fol. 204, 207, 210 v.). W r. 1650 toczy się przed radą miejską proces o obrazę, wytoczony przez malarza Jakóba Stephana piwowarowi Marcinowi Kosmatemu. Pozwany broni się tern, że nie samowolnie, lecz z polecenia starszych cechu piwowarskiego miał odebrać obce piwo z piwnicy pani Meręskowej, a jeżeli wtedy wypowieddał jakieś słowo obrażające, to uczynił to nie z rozmysłu, raczej mimowoli. Sąd, nie UZlnając tej obrony, skazuje I{osmatego na dwutygodniowe więzienie w wieży przy Bramie Wrocławskiej, z którego tak długo nie ma być zwolniony, dopóki lnie złoży tytułem kary 50 grzywien na rzecz magistratu; po opuszczeniu zaś więzienia ma on przeprosić malarza Stephana w jego domu przez dwóch wysłanych oObywateli i oświadczyć, że rzucone przezeń obelgi w niczem nie przynoszą malarzowi ujmy; ponadto ma on pono>;ić koszta procesu. (A. C. 1649-1650, fol, 565, 566, 571 i 597 v.).

Zegal"mistrz Baltazar \Veynhart ustanawia malarza Stephana gcneraln)'m f:wym pełnomocnikiem w procesie przeciw ślusarzowi .Michałowi Herzmanowi. (A. C. 1649-1650, r. 1650, fol. 684 v.). Czeladnik uździenniczy Jan l\1aćkowicz pozwany przez Jakóba Stephana o zwrot skrzypiec [lyra] wartości 6 talarów, wypożyczon)'ch synowi wymienionego czcladuika, zostaje uwolniony po złożeniu przysięgi, że za syna nie ręczył. \V tej samej sprawie pozywa Stephan Katarzynę, wdowę po ślusarzu Stanisławie Zórawskim. Wymieniona "lyra" została malarzowi skra

3) Przeczław LeszczyiIski, herbu Wieniawa.

2.1

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry