KRONIKA MIASTA POZNANIAj,.': t '

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

f" '!=J' -/::' mi, ., / Jd:'

, t / .. 'f.' "'/'1 .

\\" \ I,I', \ 'I' I' i, ", , , '

, ,.

, 'l I , "]I' .

'i , " - '; \ ,

3.

TabI. II.

ó. .', \ \\,:I l ' ,I I II '.ii t' , , :.] ! I "j! \ o" '/ 8. 9. 10.

P o z n ań - S o ł a c z, ul. Mazowiccka 43. Ryc. 1, 2, 4 szydła rogowc, ryc. 8-9 szydła kościane, ryc. 3 i 11 kołki kościane, ryc. 5 strzałka. kościana, ryc. 10 igła kościana, ryc. 6 ułamek narzędzia kościanego, ryc. 7 kościany przedmiot ozdobny. 5/e W. n.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry