POZNAN - SOUCZ JAIW OSADA V\'CZESNOHISTORYCZNA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

;f I /1 , (' ',1 1/ !' II, ) 'i j ,l \ ,

,/l i' :/1 , I, !.11 "II I); ,I, :1' ....

L,

- ) , J , ,1J/.,.".,. , \ i'#').! " \. Ii I ',IJ.JI\ - 'J 71i ).i',;- . lit /,.

\ ?l: J 1 " :; , " > I t I )r J f 1" ;",', I ( , t;.t" '-', " 5 'o, -, ij I. fi

TabI. I.

\ > 1,\\'\ \

8.

slop o z n a li - S o l a c z, ul. Mazowiecka 43. Ryc. 1-6 szydla kociane. ryc. 7 ostrze dłutka rogowego, ryc. 8 kawalck uciętego rogu. 6/ 0 w. n.

1!,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry