POZNA1\: - SOŁACZ JAKO OSADA WCZESNOHISTORYCZNAjej używać do spinania szat, do nanizania czegośkolwiek, np. ryb, jak to słusznie zauważył Truhelka, opisuję.c podobne, lecz znacznie starsze narzędzia z Bośni '). Igły podobne zachodzę. już w środkowej epoce kamiennej, nie nadawaję. się więc one, o ile weźmiemy pod uwagę tylko ich kształt, do bliższego określania wieku osad, a wię.c też i naszej osady na Sołaczu. To samo powiedzieć można o wszystkich i'nnych wyżej opisanych przedmiotach. Należy jednakże wziąć pod uwagę technikę obrabiania, która wykazuje u wszystkich używanie narzędzi metalowych, a zwłaszcza precyzyjnego narzędzia przy wygładzaniu szydła rogowego na tabl. II 1.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

V. D ł u t kor o g o w e.

Z narzędzi naj rzadziej występuje dłutko. Szczęśliwym trafem dostarczyła tak osobliwy okaz, chociaż tylko fragmentarycznie zachowany, także osada nasza na Soła.czu (tabl. 1 7 ). Znalazło się w ognisku IV, w kw. IV. Wykonane jest z rogu jelenia, z kawałka, który po jednej stronie jest płaski, po drugiej nieco wypukły. W pobliżu ostrza, wzdłuż całej jego szerokości, ścięto je do grubości 1 mm. Zachowała się tylko część dolna dłutka. Kora rogu została mniej lub więcej starannie starta. Długość zachowanej części wynosi 2,5 cm, szer. 1,3 cm, największa grubość 4-6 mm. Kolor ciemno-brunatny (nr. kat. 1933 : (40).

Podobne dłutka znamy już od młodszej epoki kamiennej.

Przy omawianiu narzędzi wspomnieć t.akże można o dwóch fragmentach rogu, znalezionych w warstwie I w kw. III. Jeden z nich (tabl. I 8, nr. kat. 1933 : 415a) jest to prosto ucięty kawałek rogu jelenia, drugi ułamek rogu barana ze śladami nadnania i usuwania kory (nr, kat. 1933: 415b). Z powyżej przedstawionego widzimy, że niewielka była ilość znalezionych na Sołaczu narzędzi kościanych i rogowych względnie ich ułamków. Razem było zaledwie 20 sztuk w stosunkowo dużej ilości mieszkań ludzkich. Nie mamy tu więc

') Wissenschaftliche Mitteilungen BUS Bosnien und der Hercegowina, Wien, tom IX, tr. 64.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry