KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

11. tabl. II. znalezione w ognisku IIb. Wykonane z przekrojonego w połowie rogu jelenia, kora częściowo starta. Ostro zakończone, dobrze zachowane, koloru jasno-brunatnego. Dług. 8,2 cm. szer. 2,4 cm (nr. kat. 1932: 668a).

II. Koł k i koś r j a n e,

Do szydeł podobne sę. przedmioty kościane wyobrażone na tabl. II, ryc. 3 i 11. Ze względu jednakże na ich tępe zakończenie szydłami być nie m{)gły, raczej kołkami, względnie zatyczkami, służę.cemi może do przytrzymywania czeg,ośkolwiek przy pracy, jak np. przy skręcaniu sznurów, do spajania ram krOosi en, przy warsztacie tkackim itp. 1. tab!. n s znaleziony w ognisku Ib. Wykony prawdopodobnie z kości koniu (?), nieuszkodzony, koloru ciemno - brunatnego. Dług. 6,5 cm, szer. 1,3 cm (nr. kat. 1932: 650).

2. tab!. II 11 znaleziony w ognisku nb. Wykonany z kości zwierzęcej bliżej nieol;:reślonej. Bardzo tępy, wypolerowany, koloru jasno-żółtego, nieuszkodzony. Dług. 9,3 cm, szer. 2,1 cm, (nr. kat. 1932 : 668b). .

III. S t r z a łka koś c i a. n a.

Szydło przypomina również narzędzie wyobrażone na tab!. II 5. Z jednej strony jest ostro zakollczOOle, przeciwległa strona jest trzoneczkowato wycięta. Może służyło jako strzałka. Jest jasno-żółte, wypolerowane. Zna,lazło się w ognisku II chaty III. Dług. 4,5 cm (nr. kat. 1933 : 331).

IV. I g la.

Igłę kościaną znaleziono w ognisku I w kw. III. Wykonana jest z kawałeczka kości wyciętej ze ściany dolnej k{)ści rylcowej konia. Koniec ostrza ułamany, cała jest starannie wygładzona, polerowana, koloru jasno - brunatnego. Otworek wykrojono w rozszerzającym się ku końcowi kawałku kości. Dług. zachowanej części wynosi 5,7 cm, szer. w miejscu otworka. 1,3 cm. średn. otworu 5 mm (nr. kat. 1933: 421 e), Igła nasza, jak analogiczne do niej, jest tak duża i szeroka.

że prawdopodobnie do szycia służyć nie mogła, prędzej możnaby

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry