KRONIIC\ MIASTA POZNAIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Z całego komplel\:su znalezisl\: pragnę w tern miejscu zająć się nieco obszerniej wyrohami z kości i rogu, opisując je według typów bez względu na materjał, z którego zostały wykonane, Omówię więc najpierw narzędzia, dalej przedmioty niewiadonH'go przezłłarzpnia, nastl;'pnie przedmiot ozdohny i przybór toaletowy.

Opis szczegółowy szydeł i innych narzędzi koś c i a n y c li i r -o g o w y c h z !O s a d y IS o ł a c k i e j.

I. Szydła.

Szydeł jest razem jedenaście, ośm kościanych i trzy rogowe. Z wyjątldem jednego szydła z rogu sę. wszystlde przy ostrzu nieuszkodzone. Główki kościanych szydeł są nieobrabiane, maję. kształt nat.uralnej, zgrubiałej kości, u rogowych szydeł główld są prosto ścięte. I{ościane mają przeważnie naturalny, jasno-żółtawo-brunatny kolor kości, a powiel'zcli'nia ich jest zadziwiajł,tco gładko wypolerowana. Kolor rogowych jest nieco ciellIniejszy, sę. jednak i one starannie wykonane, dobrze oczyszczone z kory. Szydła, znane dziś jako narzędzia rzemieślnicze, również i w czasach przedhistorycznych spełniały tę sarnę. rolę, zaostrzone ich kOl]('e wykazują częste używanie przez dłuższy czas. Bozmiary szydeł są różne, długość ich waha się od (j-14 cm.

1. laLI. I 1 7.Ost310 znalezione na samym spodzie ziemianki razem Zp skorupą wczesnohistoryczną. \Vrkonane z górnej kości udowej o\Ycy (epifizy) 3). Je"t ostro zakończone, nieuszkocl:wne, koloru jasno-żółtawo-hrunntnego. Dług. 8,7 cm (nr. kat. 1933: 377). 2. t.aLI. 1 2 pochodzi z ogon. I w kw. III. \Vykonane z kości rylcowej konia. Konipc ostrza ułamany. Kolor brunatny. Dlug. 10,9 cm (nr. kat. 1933: 421d). .

3. tab!. 1 3 leżalo w ogon. IV za chatą I. \Vykonane z dolnej części lwści goleniowej owcy. Ostro zakoilcwne, nieuszkodwne, jasnożółtawo-hrunatnego koloru. Dług. 6,5 cm (nr. kat. 1933 : 312).

3) Oznaczenia kości zwierzqt dokonal łaskawie p. Dr. Wieslaw Rakowski, za co mu uprzejmie dzikuję.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry