KRONIKA MIASTA POZNANIAbarwieniem od jasnego piasku. Występowały jeden po drugim. tworząc w liczbio 16-18 mniej lub więcej regularne prostokąty. Ślady słupów były pozostałością, po zniszczonych z biegiem wieków lub przez ogień słupów drewnianych, należących do konstrukcji ścian i podpierających dach. Kierunek ścian znaczyły znajdowane pomiędzy niemi fragmenty palonej gliny z odciskami gałęzi, chróstu itp., tzw. polepa. Służyła ona do uszczelniania względnie wylepiania trzciny lub chróstu, którym wypełnione hyły przestrzenie iędzy słupami. Odsłonięcie pierwszego rzutu poziomego całej chaty było ważnym wynikiem badań, dało ono howiem pogląd na konstrukcję sołackich domów w owych czasach, a mianowicie wykazalo po jednej z wąskich stron prostokątu podwójny rząd słupów. Mieliśm)' więc przed sobą, typ chaty z podcieniami, podoImy do greckiego megaronu. Chat o analogicznej konstrukcji znalazłam razem czte.ry. Ważny szczegół, który przez dokładną, ohse.rwację podczas moich badań na Sołarzu j.ak i w innych osadach wczesnohistorycznych (Zgniłka, pow. wyrzyski i Dobczyn, pow. śremski) udało mi się stwierdzić, to fakt, że podcienia :r.najdowały się wzdluż całej szerokości ściany szczytowej i że. były ze wszystkich trzech stron otwarte., kwest ja, która dotąd była sporna, względnie niezawsze mogła być dostatecznie zaohserwowana. Twierdzenie moje popieram tern, że nigdzie pomiędzy słupami, tworzę.cemi podcie. nia, nie natrafiłam chodażby na najmniejszy kawałek polepy. W ścianie szczytowej umieszczone było także wejście do chaty, co potwierdzały ciemne zabarwienia przestrzeni między środkoweml słupami. Długość dobrze zachowanych rzutów poziomych tychże chat na Sołaczu v.-ynosila G,90-8,30 ITI, szerokość 5,20-G,50 m. W każdej z nich znajdowało sil,) jedno ognisko, drugie niekiedy trafiało się .v pobliżu chaty. Dom o typie mcgal'Onu składał się zasadniczo tylko z dwóch części: izby i przedsionka, jednakże ślady słupów, znalezione także. w ohręhie rzutu poziomego naszych chat, wykazują w osadzie sołac1dej odchylenia od zwykłego podziału. Prócz chat o konstrukcji słupowej znalazły się w osadzie na Sołaczu dwa inne typy mieszkań ludzkich, pochodzące również z okresu wczesnohistorycznego. J eden w rzucie pozio

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry