IROIKA MIASTA POZNAXIAniczej, wrehudzi z druku tumik puezji nieznallej dutąd autorki. Marji KOllopnickiej. Wielka puetka nizill spułeeznych i niedoli ludu ruzpoczYlla swą działallluść, z której umiała wznieść ię na wyżyny puezji spułecznej i dać wyraz artystyczny wszystkim jej hasłum. Poprzedzające twórczość auturki ,.Pana Balcera" wiersze wi(,'zienlle suejalistów puznańskieh przygutowały grunt na jej przyjęeie. I wtem ieh skromne znaczenie.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

JJ2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry