KROIKA MIASTA POZANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

, 312

Bez skarg i żalów, bez narzekania! Bąk Twych nie łamaj '\V zbytniem cierpieniu... Odwagi! . .. słuchaj..

Srn Twój w \yięzieniu... Kic płacz go Iatko, ho te kajdany, Któremi dzisiaj on jest spętany, 1\log-a, nlU sIu żyć tylko zaszczytem, Dawniej dzirytem

Każdy zdobywał i cześć i ,.;ławę, Brocząc swój oręż w krwi przeciwnika Dziś l)Ol'Uszają ludzkości nawę Inne ez nniki . . . Dzisiaj spotyka T'ch, któI'zy stają w ,.;zranki bojowe Bezbronni w oręż, lecz silni duchem By bronić !ucł'zkości prawa dziejowe, l\"ie rycerz w stalny pancerz zakuty, ie z podniesioną szermiel'z przyłhicą, Lecz tpll. który z wiatru pod nIUchem Zmienia swe lica..

O, nic płacz, :\Iatko, choć syn Twój skuty, Lecz duch w nim wolny, lecz myśl w nim ż'je I :<wiatła strugą, .iasncm prolllicnierll \" prLeshyory hijel'atrzą mUl z drzenil'nl

Ci, którzy jego spętali dIanie, Bo są bezsilni ;przed tą potęgq Co zwie się myślq . . .

Chwycili bronie! - Lpcz bm!l się tępi w ślopych pociskach...

Czują. że już są w śmiel'ci uściska eh, \Yiją się w kurczach!... O już nic niczem

Im nie pomoże...

Z przeznaCZP!l k,-;ię,gą Xemezys stajp przPrl ich ohliczpm I wyrok czyta: ,,\\' gruzy się wali "Świat tpn SIH'uchnialy, a na ruinach "Starego ś\\iata stają w \nt\\ rzynach

"Ci, których dzisiaj krata udzialem... "I zał1anuje nad światem calym "Xie knut przemocy "Co nakształt nacy "Huz}Ja:starl dzikie s\\ epanawanie .,Na jszlachetnieh;zych szląc ludu synów ,,a rusztawanie '"

,,ie! ".Jak cherubinów lica - zlocista "Jak ló{l kn'sztahll'j wady - przejTzysta "Ta, w imię ktarej ani pawstają "I\tóra da szczęście cale.i ludzkaści, ,,1,tóra padźwignie ludy z nicnści "Co zwie się P r a w fi 1\ ,.Dziś ani dają "Życie swe za nią; "Lecz ich hrutalna .sila nic zmaże "Chociaż zgnieceni - nigdy nil' zginą "I nH ludzkm<ci szeraki!' marz!' "Znowu \VnJlyną..." XiI' placz więc 'łatka! Pkój żal sragi, Ba nic za długo hl'Ilie dzie1'l błagi, \Y którym się w:szyscy w lwatnim uścisku Zlączymy walni!

1\ dzieli ten hlizka!...

Dzisiaj świtani f' .. .

Patrz jak pramienie Już razpraszają tej nacy cienie, Która zalega krainy świata., Jak lUlI powstaje, łączy się, IJl'ata I pad znak nasz ciągnie masami.

O, nil' placz 'łatka...

Palącz się z nami!... \Vięzienie pazn., 3 llażdziernika 1881.

3.

(U r y \V e k z w i ę k s z e j c a łaś c i).

Płyną skargi i żalu g-lasy I,tóre lud nasz ślf' w niehiasy... \Vidzę - w nieha wnasi dłanie.

I a lepszą dalę prosi...

J1J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry