KROIKA IIASTA POZNANIAdzało, gdyby ludzie bez zatrudnienia lub hipctni " domu t-m roboty i utrzymania swego nie szukali. Ponieważ przedsięwzięcie to na nadchodząeą zimę tylko na próbę rozpoczętem zostanie, zaczem w dniu 15 marca po odebraniu rachunku pozostały dochód z uskutecznion)'ch robót wogół wykazanym a d'wictellda do d"spoz"eji każdego, składk opłacającego, oddaną zostanie. Skoro potrzebne na utrz"manie domu roboczego sumy przez składki zabezpieczone zostallą, będzie natycInniast Rada Administracyjna wraz z kasyerem obraną, tudzież regulamin domowy ułożonym i publicznie ogłoszonym, a Pan Prezes Naczelny Flottwell dał zapewnienie przyjęcia kuratorjum rzeczonego instytutu. Przedmiotem zatrudnienia kobiet hędzie pranie, przędzenie, dzierzganie POlIczoch i gotowanie mączki, mężcz"zn zaś krawieetwo, szewstwo, rasplowanie drzewa farbiarskiego, krajanie korków i rąbanie drzewa (na sprzedaż w drobno rąhanych wiązkach), dzieci nakoniec i starych oraz słahowityeh ludzi: darcie pierza, splatanie mat, struganie drewienek na siarniezki i robienie pudełek dla aptekarzy. Zamiar ten zllaczniehy został popartym, gdyby nieldóre z osób składki opłacających razem zamiawiać sobie racz"ły te lub inne roboty, o któn-ch regularne, tanie, czyste i dohre uskutecznienie usilne dokładneby było starallie; niemniej zamiast składek piniężnych z największą wdzięcznością przyjmowanoby potrzebne illstytutowi sprzęta, naczynia, wiktuały, mydło, świece lub drzewo. Z domem roboczym rrm h Ć zarazem Instytut pilnowania małych dzieci połączony, \V którymhy l1lłodsze dzieci rodziców za zarohkiem idących, pod dozorem nauczyciela, miały llaukę i zatrudnienie w letkich pracach ręcznvch. Ponieważ zamierzony cellnieć będzie nader dohroezynny wpływ na uboższe klasy tutejszych mieszkaliców, takowy zaś tylko przez wspólne wielu osób przykładanie się osiągnion'm hyć może, z zupełnem przeto zaufaniem prośbę moją o wspie

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry