SEJ{ULARYZAC.L\ I,:LASZT. 00, BERN"ARDYN"OW W POZANIUg) chlewy i stodoła z desek, h) dwie morgi sadu, i) cztery morgi roli, j) dwie morgi łąk. Kapitały są ulokawane: :1) 833 tal. 10 gr. po 31,% na majętności Gogolewo powiatu ś}>emskiego. Sumę tę, bpłaconę w rok li 1831, złożono w kasie regełH'"jnej O). h) 320 tal. zapisane na majętności Długie Wielkie. (Dziedzic zapytan' o zwrot długu odpowiedział, że o żadnym długu u 00. Benlardynów nigdy nie słyszał. Rzecz polegała na nieporozumieniu, bo dług ten byl identyczny z długiem 18(jO fi., zaciągniętym przez jenerała Lipskiego i zajętym później na licytacji). c) 407 tal. mniejszych pożyczek, ale niewiadomo, czy będzie można je zrealizować. (Pożyczki te były wątpliwe, gdyż nie wiedziano, kto je zaciągnął, czy płacił regularnie procent, ezy je już zwrócił) 8). Prz' spisywaniu protokółu z zakonnikami wyszło na jaw, że część ogrodu klasztornego była podobno własnością sąsiada Eigela, którego ojciec w r. 1803 grunt ten nabył (dziś kamienica narożna Wielkie Garbary nr. 55). W roku 1803 bowiem, duia 15 kwietnia powstał w dzielnicy żydowskiej, (jak często w ghetach) wielki pożar, który zniszczył prawie całQJ część miasta, zwaną Ryhakami, zwłaszcza ulicę Wielkie Garbary 7). Nowy plan sytuacyjny wyprostował i rozszerzył \\Tielkie GaI'bary, a ostatni dom, stykający się z ogrodem 00. Bernardynów, określił jako narożnik. Zaprojektowany 1l0WY dom Eigela IJył okazalszy niż przedtem, to też nie zostało już miejsca na zajazd i podwórze, T\\'ierdzi więc Eigel syn w pismach do regencji,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

") Zob, akta: Klasztory, Bernhardiller zu Posen. C, 8. C, 11.

8) Akta generalne klasztorów obwodu poznańskiego (Oher I'racsid, Gen. IV, (2) podają atoli majątek ten na 1417 talarów, a resztę z kapitałów i roli na 59 tal. rocznie, 7) Do całoHci zob. akta XV Kirchliches C. c, 7 w archiw. pozn.: Die Ueberlassullg eines Teiles dl'S Berllhard, Klostergartens an die BUI'ger.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry