ZAPISKIsięcy, aż wreszcie 14 s' erpnia 1814 przed X, proh, J ozefem Biensfehlem jako urzędnikiem stanu cywilnego narzeczeni biorą śluh eywilny, odbierRją w tym samym dniu od niego takżebłogosławieiu.;two kośeielJle swego związku 12). Rodziee Helen), Maciej i Anna Matysowie, \\' tym czasie mieszkają w Cieślach jal{o chałupnicy, a ustawowo wymaganą zgodę swą lIa mRłżeństwo córki z Karolem Dahlmannem wyI'Rżają podczas aktu ślubu cywilnego, Tak oni jak j ich córka z powodu nieumiejętnośei pisania pod protokÓłem śluhu niA mogą złożyć swoi eh pOilpisów,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

\.. H, K H I p t k a,i, A n i e- I i T u ł o d z i e c k i e j D z i e n n i k w i ę z i c l) II y,li wag a H c d a kc j i. OgłazalłlY dziennik więzipnll Anil'Ji Tulodzieckie,i, mOże nic zawierająey niczego osobliwego, alc przypominający widką, zas)użonrj patrjotkę poznańską, godną trwałej pamięci narodu, Notatka. początkowa zapi:,;ana jest w dzienniku poza porządkieJH na cze]p zesz)ctu. \Vspomniana pod dat<l 2. 6. HJ1:i Dr-owa Blulllowa była głośną w ow:v", cZHsie z powodu zabójstwa męża, kuf;tosza M uz,eunl Krajowego (ohe('tH'go l\Iuzcum Wiclkopolkiego), Słowa. nipl'zyfdłlp ozna("/ono kropkami. interpunkcję Jpkko 7Jnieni')llo,

Widziała, że ezytam Quo Vadis, oświadczyła, że tę historję także zna, bo dwa razy widziała ją w kinematografie w Apolu, A druga, jeszcze młodsza, odpowiedziała bez zająkania, że jest od wezoraj i ma areszt z ulicy, bo jest "pod książką". Znaczy to, że- jest puhliczną dziewczyną i wystawała zapewne nil' na przeznaczonej takim osobom ulicy, Mówiła mi dozor<'Z Y ni, Żp od trzech lat, co kilka tygodni odstawiają ją do wię

12) Al'ch, I'ailstw. w Poznaniu, nr. IW akt, , , Ci. w) p. t. "Akta I'ywilne' urvdzf'nia, zapowimlzi, małzenstwa y zcyscia gminy niepruszcwskicy. ,zapisane w roku 1814 y 15", set 1', 3 i "ryciąg z ksiąg kof;dclnych kat. kościoła. parafj. \V Niepruszewie, Korzystam ze sposobności, by serdeczną złożyć podziękę Przcwiele'bnc/Jlu Księdzu Proboszczowi Hadomskiemu z NicpruszP\va za łaskawe' i hpzinte'resownf' dostaJ'czcnic mi cytowanydl wyżej wyciąów z ksiqg- kof;cif'hlTh tHmt. ]JHrafji.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry