I\RO:\'IK\ :\-IIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

hiagraiicznego, BerwiI'lski w wierszu a charakterze autabiograficznym p. t. "Ostatnia spawiedź w starym kościele" (Poezje, ez, II, Bruksela lR44, s, 133) inf0'rmuje D tern, jak było w dwarku \'viejf'kim, " ' , , . , . , , , nas pięciara :'\IaJega przy rodzicach wzrastało radzeństwa Ja starszy - mładszy brat mój - i trzy śliczne siastry".

Dr, Terlecki ustala liczbę rodzeństwa na sześci0'ro, twierdząc, iż Ryszard miał trzech braci (Józefa, Teofila i Tamasza), araz trzy si astry (Paulinę i dwie z imienia nieznane, które zmarły młado, jedna jak0' druga 'żana kamelarza miejskigo Jeziorow!-'kiega), Konstrukcję padanej tabeli genealagicznej, dane araz daty (pełne przy Ryszardzie, Paulinie i Teofilu, mylna przy Józefie, bez raku urodzin Tamasza) apiera autar na źródłach na!-'tępujących: metryka Ryszarda, zach0'wany zbiór karesP0'ndencji i ",,,jad0'mości z tradycji r0'dzinnej paety, akta szk0'lne gimn. w Lznie, tyczące się Józefa Berwińskiega, Żyehlińskiega "Kranika żałabna", Mottega "Przechadzki pa mieście", artykuł Z. \Vęclewskiego Q Teafilu Berwińskim (Ty g, I1ustr0'wany z raku 1871, T, VII., nr, 176), Natuje też wzmiankę Q Józefie, jak0' prenumeratDrze dzieł l\Uckiewicza (A, W0'jtk0'wski, artykuły w Kronice m, Poznania, R. 1926: "Józef Muczkowski", s, 258 nn, oraz ,.Nabywcy wydania poznańskiego "Poezyj A, Mickiewicza", s, 170). Po uwzględnieniu źródeł innych "sprawa rodzeństwa Berwińskiego" mQdyfikuje się, Uzupełniają tę kwestję zwłaszcza dokumenty, uzyskane po zbadaniu ksiąg parafjalnych w Śnieciskach i ŚmigI u 5) (w te okolice do wsi Poladowa, na guspadarkę samodzielną przenieśli się Berwińscy z Polwiey w r. 1834), a także dane z aktów hipotecznych kamienicy, nabytej przez Benvińskieh w Poznaniu w r. 1838, Jak więc był0' w rzeczywistości? Należy stwierdzić: Imo Ryszard Berwiński miał rodzeństwa nie sześcioro, lecz dziewięcioro, 5) Uprzejmą pomocą w tej mierze służyli mi łaskawie ks. kanonik E. Nawrowski z Zaniemyśla, ks. proboszcz M. Wierzchaczewski ze Śniecisk iks, wikarjusz Marjan Bogacki ze Smigla,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry