KRONIKA MIASTA I)OZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

List 3.

(vYięk:szy od p,oprzednich arkw;z, Adl'mmtka pani Pl'zepałkawska, Jej pióra jest tekst na czwartej stronie zamieszczony. kip.rowaIlY do męża, któremu list \Voykowskiej posyła, donosząc. jal, za 111 jpJ'za odpowiedzieć),

?\Ioja kochalHt Pani. Z Aucrswnldcm widziałam się j mam od nif'go lakże pl'ZTzf'('zenie, że się uwolnieniu .Jakuba sprzeciwiać nic będzie, - Król nic widuje się z nikim - wszelako mówił Auerswal(1, ż" może wyznaczy mi godzinę audycncyi - ale muszę poprzednio wyspowiadać się jemu z tego, co będę z królem mówić - bo to wszystko idzie lH"ZCZ j('go cenzurę, Dziwna kuratc]a! Odbyłam sp-owipdż i czekam lin audyencyę u króla. - Da ją to da, a nic, to człpk bdzic wic([ział, że \vszystkiego próbował. - Xapi"ałam dziś do .\'iarkcra, że jcże]i a11111estya dla Jakuba., czy tam ulaskawi..nic prz<'\vlecze się dalej, jak o dni kilka - to nie mogę rus7.Yć się z Berlina, aż go przynajmniej tynlczasowo nie uwolnię 11atychmiast, 1\Iam nadzieję najlepszą, że wskóram, a może i całkowite ułaka\\'icnie wydostanę. - A z Żupańskim ('O? Jeżeli by uic chcial dać pieniędzy, do nwg-o też właściwie ni.. jest ściśle ob<J\viązany, nie odebrawszy rękopismu 10), to mi \Vy się jeszcze musicie postamć o 25 tal. i nadesłać w J'ychll', ŻelIY, intel'es sprawiwszy, nic siedzi".' tu na darmo, Przybywszy do domu, r07.ł"Hchujcmy się z \Vami poćciwie (!) - bo tu prowadzilłł dwa rachunki - jeden "Vas7., dl'ugi swój - co konieczliP, to '\'lasz!' eo nic konieczne, to nasze. Ści!-'kam \Va i proszę najmocniej jeszcze o mi]czcnie - ho by :\:il'mcy gotowi tu przylecipć, "im rzecz ukończę - - a choć im tu cios zadalam nip maly. tak rp nip latwo winrę najdą - lo IJl'zl'd(' 110('Ó71.lajll i lJIaehinownć.

2, n, 1K

.I lilia.

Anto:< "'a,; pozdrawia - Za ;isl Sel"(,PIII \Yłm (lziękuję.

Na (,7wartej stronie a d l' e s a t k a pisze do męża,

Pl'ZI'(1 go(h:ilłą Wił list clotałal/J, IIa który odpiszę - że się clziwuk, że taka mąrlnl kuhieta takie marne rozrachónki (!) spisuje. ;lI' żd)}' Jakub hyl wolny byłby z nią też tam był i wydatki ..obił - że więc IJcwno takim kiepskim nie będzie, by się z Wami w te obra('hóJ/ki w(lawa], 7..' ])J'zecież też ona takiej nędznej rzeczy od niego

J9) Niewiadolllo. na kau"ą :l prac swoich '\"'. l)ragnie nz).ska(' 1.ali('zk

!J2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry