TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA 39

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.02.23 R.1 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

1\1\, adwokat i notarjusz; 121) Zwierzycki Roman, budowniczy miejski; 122) Zwierzycki Henryk, słuchacz filozof ji, ppor.; 123) Otmianowski Telesfor, kupiec; 124) Krzyżanowski Jan, właściciel. młyna; 125) Wojtkiewicz Bronisław, kupiec-* zbożowiec: 126) Langer Ludwik, sędzia apel.; 127) Michałowicz Piotr, kupiec; 128) Grzego-j rZCWlez Stanisław, radny miejski; 129) Budzyński Franciszek, architekt; 130) Kucharski Stanisław, dyrektor banku.

Współpracę w ., Kronice" przyrzekli łaskawie pp.: Archiw. Dr.

L. Białkowski. - Asesor Dr. Stanisław Czasz. - Prof. Dr. Paweł Guntkowski. - Dyr. Dr. M. Gumowski. - Ks. Prof. Dr. Hozakowski. - Dyr. Dr. Kazimierz Kaczmarczyk. - Kustosz Dr. Jerzy Koller. - Ks. dyr. Dr. Henryk Likowski. - Radca Dr. Namysł.

- Dyr. Dr. Henryk Opieński. - Konserwator Dr. Nikodem Pajzdcrski. - Prof. Dr. Jan Ptaśnik, Lwów. - Towarzystwo Mil. ffist, i Zabytk. Krakowa. - Teodor Tyc. - Prof. Dr. K. Tymieniecki.

T " resc:

Udział Poznania i Wielkopolski w powstaniu 1830/31 IV, Andrzej Wojkowski. - Barwy miasta Poznania, Kazimierz Ruciński. - Ogroblenie Środki. Drozdowicz. - Zniesienie fortyfikacji i ograniczeń w Ob. War. Poznań.

- Targ Poznański. - Kronika miesięczna. - Z ruchu wydawniczego. - Tow. Miłośników miasta Poznania.

Nakładem Magistratu stoi. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74.

Odbito w Drukarni Robotników Chrześcijańskich Tow. Akc. w Poznaniu l. Wiadomości Statystyczne miasta Poznania, miesięcznik. 2. Rocznik Statystyczny miasta Poznania (wyszedł za rok 1921.) 3. Sprawozdanie Zarządu stół. m. Poznania (wyszło za lata 1918 i 1919, za lata 1920 i 1921 ukaże się niebawem.) 4. Budżet stół. ID. Poznania (ostatni na r. 1922.) 5. Kronika miasta Poznania, miesięcznik.

Do nabycia w Urzędzie Statystycznym stół.

m. Poznania, ad 2) i 5) także w księgarniach.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.02.23 R.1 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry