ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Prowincjalstwo GamaIskiego hyło owocne w wydarzeniatt).

Ohjąwszy urzędowanie, wydał 19 lipca list okólny do konwentów, donosząc o swoim wyhorze oraz wypominając niektóre nadużycia w myśl uchwał zakoilczoOnej kapituły. Wyjmujemy zeń jako ciekawszy szczegół, że zabrania lektorom protegować pewnych uczniów, tych zwłaszcza, którzy są tego samego języka, a innym docinać uszczypliwemi uwagami. Przez uczniów tego samego języka mógł w danych warunkach tylko rozumieć Niemeów. Tych osobliwie z Warmji dość znaczna ilość w!'tępowała do Zakonu. Jako prowincjał GamaIski miał na oOku także pieczę nad zachowaniem zahytków historycznych. Chronologa Jana KamieI'lskiego zwolnił od obowiązków chóralnych. Popierając jego projekt zorganizowania archiwum .prowincji w Wschowie, uwolnił tameczny klasztor od składek na rzecz prowincji za ohowiązek utrzymywania archiwum. Kiedy KamieI'lskiego obraził tamtejszy gwardjan Elprt, prowincjał złożył go z w'zędu 1723. Na r. 1723 przypadała kapituła generalna w Rzymie. Na nią, jak wypadało z obowiązku swego, prowincjał wyruszył, zastępczy zarząd prowincji powierzając znakomitemu spółbratu Janowi Kapistranowi Szysieckiemu. Na wyjazd ten zarządzono składkę, dał nal1 Poznański konwent cz. zł. 13, co świadczy o ówczesnej zamożności klasztoru. W wydatkach swoich podróżnych GamaIski ograniczał się do ostateczności, przestrzegając ubóstwa franciszkańskiego; z zaoszczędzonych pieniędzy mógł zakupić w Wenecji ornat dla swego rodzimego konwentu w Lubawie. Kapituła generalna przypadała na Świątki (16 maja), w lipcu prowincjał hył powrócił do Polski i zwołał kapitułę pośrednią do Kobylina na Ś. Michał (24 września). Takie kapituly pośrednie były wówczas instytucją stałą, do zwykłego porządku obrad przystępowało na ten raz jeszcze sprawozdanie z włoskiej podróży. Naczelnym ohowiązkiem prowincjała byla wizyta podwładnych konwentów, które wszystkie

") Prowincjalstwo GamaIskiego na pOdstawie Listów 40-00 v, kroniki Lubawskiej, \V10cławek nr. 56, 34, 36, X, Kantak, J\rmika Bernardynów toruilskich w Rocznikach Tow. Naukowego w Toruniu 1925. 115, 6.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry