KRONIKA MIAST A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

kwilu na biednych i niewinnych prefektostwa. Z wielkim talentem wierszopisostwa są one, ale ironicznie złośliwe. Wyszedł na nie le lihelle odpisu, pełny konceptów i zemst)- przeciw odgadnionemu autorowi pierwszydl. Gd'bym ni{' wiedział, że tego JW. Generale nie cierpisz, mógłbym ich dostal jednych i drugich i posłać Generałowi 12). Ponieważ publikacja przeciw I{osi11skiemu jest dość d{'kawa, a w całośd dotąd nie wpiana, pozwalamy ją sohie tutaj przytoczyć.

Obedientia

List posłuszeilstwa :\lllichó\\. Hektol'a Pijal'a Do byłego w Zakonie cnego AmiIkara,

Doszły rąk naszych, wicl'sze pod tytułClU Actulll w których wszystko oznacza, że to wieści fachlIII słów "-ylJOrem upstrzone, pismo jadowih' chce zatłumić paskwilem czyny pracowite słusznego urzędnika, ze wszech miar godnego dolJl'em departamentu caikiem zajęteg"o, tak dalece, że nawet zło':;ć twoja mnichowska której tak liczne płody wydala pogłoska nie mogła nie wynaleść na jego sczernienie pl'ÓCZ chlubnego zaszczytu, jaldm jest wielbienie od zacnych podzwierzchników dla swego zwierzchnika i co każdego serce z czułością przenika. Ty jeden źle tłumaczysz panie AmiIkarze, Stail więc przed sąd konwentu, a wy kanafarze macic zlecenie groźlle, wraz z Płocka burgrabi 13) wy nam go przyniesiecie w WOl'ze, a 011 go niech zwabi jak syna s,,-eg:o do nas. aby go poprawić dokoilCZYĆ mu nauki i żondła pozbawić. Za czas \yyjścia z zakonu, lllasz oraz zdać sprawę za twoje popełnione występki plugawe, Bardzo różne od tego co ganisz \yierszami co chwalić nic nauczysz, jak pogadasz z nami Duch tylko niespokojn' i zazclrosna l'ządze dobrej Illyśli uczynek złośliwie posądu'

U) O\\-e wiersze otrz)"mnl D.\browski ot! Kosiilskiego w jego li:='cie z tO/lU 011 Taylora w li;.cic z 29{IlL U) Mln\ i'I u ojrł-..l ..:\. KO.:iiil.;,;kipgu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry