KROIKA MIASTA POZNAIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Z wielkim nieukontentowaniem uważam, iż wprowadzony przezemnie porządek w Goidapp nauczania żołnierzy z którego są regimentu, do której należą kompanji, kto nią komenderuje. już jest zaniedhany. Sam wczoraj spotkawszy kilku żołnierz) z regimentu 3 (11) przekOonałem się Ol tem opuszczeniu się Ooficerów, gdyż na żadne moje zapytanie nikt z nich odpowiedzieć nie umiał. Mimo danych rozkazów, aby żołnierze, nie śmieli chodzić po ulicach z lulkami w gębie, spotkałem kilku grenadjerów wczoraj z lulkami i pijanych. NiezachOowanie wydanych rozkazów dOowodzi, iż l'olzkazy dzienne tyczące się żołnierzy uie są im czytane w kompanji i że ofieerowie nie dopełniają swoich powinności. Z tego więc względu proszę Cię Generale" abyś wydał surowy rozkaz l'z'tania rozkazów dziennych żołnierzy, osohliwie porządku służby. Teraz mając czas trzeba Bam starać się wprOowadzić ściśle jak najporządniejsze wykonywanie obowiązków służb' garnizonowej. Chciej Generałe tell rozkaz i od siebie do niego de dati ogłosić, nietylko regimentOlwi 3 (11), ale, i wszystkim regimeHtom i pułkom należącym do dy'wizji. aby te w miejscach swych gal nizonów zupełnie się do nich stOosowali, COl najba,l'dzie.j zalecić pOotrzeba legji północnej. która nietylkOo w garnizonach swych eksce&a popełnia, ale i Ba zostawiQne tu cztery kompanje grenadjerów jej w Poznaniu, codziennie do mnie stąd i z okolic zanoszą obywatele skargi".

3. I m i e n i n D \\ e e c h a p o z B a i1 s k i e g o p r e f e k t a w 1812 1'0 k u.

Karnawał 1812 r. chylił się ku końcowi. W POoznaniu ohchodzono go szumnie i radośnie. 'Vprawdzie niepewne b'ły dalsze losy Księstwa, a Poznal'l specjalnie zagrOożony {)d strouy Prus, niemniej humor mieszkańców nie, opuszczał. Od dawna z niepOokQjem spoglądano ku zachodowi. Stale liczono się z tem, że lada mOoment spadnie na granice I\:sięstwa nawała wOojsk pruskich, to też gen. Dąbrowski, stojąc' na czele korpusu Oobse,rwacyjnego, zgrupowanego koło Bydgoszczy, nie na żart' obawiał

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry