ZAPISKIi do }J9djęcia pracy wy,;tarczająeą 4). \V tym kierunku dopisało całe społeczeństwo polskie, które zrzeszone w kole "Miłośników sceny polskiej" dało chlubn wyraz zrO'zumienia potrzeb narodowych. Równocześnie wydział estetyczny pracował nad UI'uchomieniem stron' artystycznej teatru. 'V tym celu prDjektował zaangażować specjalnego "rządcę" czyli reżysera, "który wewnętrznym szczegółowym zarządem trudnić się będzie" oraz aktorów, "choe w małej liczbie, ale tylko zdatnych i należycie ukształcO'nych, wyznaczyć im pensje, ażeby wygodnie żyć mogli, bez kłopotów poświęcali się swemu zawodowi, żeby nawet punktualne płacenie nie było zawisłem od liczby osób, które teatr odwiedzają, ale żehy szło z funduszu stałego, który jest zapewniDn' w n.ooo tal. rocinie". Również D stronie repertDaru znajdujemy niejakie wzmianki, skoro czytamy: "PołDżymy sDbie za cel starań naszych, aby tylko dO'bre klasyczne a jednak sił artystów nie przechodzące sztuki przedstawiane był'" 5). Zebrawszy odpowiedni fundusz i zarysDwawszy choć w oglnych konturach przys'z.ły kierunek artystyczny teatru, rDZpoczyna dyrekcja zabiegi o koncesję czyli pozwolenie na prowadzenie teatru. 12 sierpnia 1843 r. idzie pierwsza petycja, pO'dpisana przez 5 członków dyrekcji, wśród nich i Karola Marcinkowskiego, do dyrekcji pDlicji w Poznaniu, która jednak jakO' w tej sprawie niekompetentna, przesyła ją Beurmannowi. Beurmann, ówczesny naczelny prezes \V. Księstwa, już z dawien dawna był przeciwnikiem pDbkiego teatru, obecnie zaś, skora petycję otrzymał, odpowiedział krótkO', że doświadczenie uczy, że Polacy własnej sceny utrzymać nie umieją i nie może zeZWDłenia dać 6). - Był tO' ciDS zgO'ła niespDdziewany, bO' aczkolwiek znano zamysły Beurmanna, nie sądzonO' przecież, że uczyni inaczej, jak sam król. Poszła więc 25 września druga petycja, która

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

4) Archiwum PaIistw, \\' Poznaniu. Kacz. Prez. XXI Co, val. I.

pisma z 1" 8, 1843 l'. 5) Al'chiwum Pailstw, \V Paznaniu. Nacz. Prez. XXI Co. vol. I.

}J iSIlla z 2::>. 9. 1843 r.

6) Al'chiwum Pailstw, \V Paznaniu. Nacz. Prez, XXI Co, vaI. I.

pismo z 1!.j, 8. 1843 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry