KRONIKA MIASTA POZNANIAo """ :=> lQ o o ..l . c:) = ..:'" 00 00 C':> C':> o o 00 "'...... .Q lQ lQ lQ <:C <:C . d o .... .... .... .... .... .... ""'..... "'''' c.:;:; Rodzaj zawodu I I I I I I "' o...... <:C .... <:C .... <:C <:C i:=l;! o.. .... 00 00 C':> O> .... """ """ lQ """ """ """ 01<- oc:) .... .... .... ..... .... - >-I Kowal(' il 3 - 5 I 10 1,4 0,91 6 Ślusarze -1: 3 - 12 1,8 1,1 7 l\ożownicy 2 - - 2 5 0,7 0,5 5 Mieczownicy - 2 1 - - 3 0,4 0,3 3 Patennicy 5 :J 2 - 2 14 2,0 1,3 10 Złotnicy . 1 2 4 4 i 15 2,2 1,4 14 Konwisa rze 1 - - - - 1 0,1 0,1 - Kotlarze 1 1 - 1 '2 5 0,7 0,5 3 Puszkar'ze 1 - 1 - 1 3 0,4 0,3 3 Zegarmistrz!' -I 1 I I 1 l 3 0,4 0,3 2 Iglarze I 1 - 1 0,1 0,1 1 Blachar'z!' 1 - l 0,1 0,1 1 Platnerz!' - 2 2 0,3 0,1 2

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Przemysł metałowy.

Razem 1 li I 18 I 11 I 15 I 17 I TS I 10;. I 7,1 I 57 Przemysł drzewny.

Be(lnarzł' I 3 4 1 1 10 1, 0,9 8 Stelmachy 2 - 2 1 6 0,9 0,6 3 I\ołodzieje I 1 - 1 - 2 0,3 0,2 1 Stolarze - 2 3 1 8 1,2 0,7 6 Tokarze 1 - - - 2 3 0,4 U,3 3

Razem I 5 I 6 I 6 I 7 I 5 I 29 I 1,,2 I 2,7 I 21 Przf'lIIsł budowlany i ceramiczny.

I I Murarze tl 3 2 6 5 20 2,9 1,9 15 Cieśle 1 - 20 4 26 3,7 2,4 15 Garncal'zc 51 5 4 - i 18 2,5 1,7 12 Szklarze 1 I - - - - 1 0,1 0,1 1 Str'ycha I'ze - - - 1 1 0,1 , 0,1 1

Razem I 11 I 9 I li I 26 I 1 l, I R6 I 9,3 I 6,2 I 44 Inłle przemysły.

, I Powróźnicy =1 4 4 2 2 12 1,7 1,1 lO Iyrllarze 1 1 1 - 3 0,4 0,3 2 IntroligatOl'zV -I -f l, l - 5 0,7 0,5 5 PapIernicy ;c\ - 1 2 - 6 0,8 0,6 6 Golarze I - 1 - 1 3 0,4 0,3 2 Grzebieniarze - - 3 l 4 0,6 0,3 3 Miechowuicy I =1 1 - - 1 2 0,3 0,2 1 Kamienial'ze - - 3 - 3 0,4 0,3 3 Róźni - , 31 - - 3 6 0,8 0,6 Bazom I 11 91 111 12 I 8 I 44 I 6.1 I 4,21 32

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry