PRZYJĘCIA DO PRAWA :\IIEJSI\IEGO W POZ.-\NIU (1576-1600)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

9. Z e g a I' m i s t I' Z Ó w (horologifices) znamy 3; przy 2 podano tylko miejscowość. Jeden pochodził ze Śląska (Gerlice) i drugi z Austrji. 10. I g l a I' z (acufex) przybył 1 z Pniew (Wielkopolka).

11. B I a c h a r z (bractearius) z miasteczka Iszedt.

12. p ł a t n e I' z y (armifices) wymieniają listy przyjęć 2, którzy pochodzili z Brunświku i Mąkoczyna. Z przemysłu metalowego najmniej rzemieślników przybyła z Wielkopolski, tylko 10, ze Śląska 13. z innych części Polski 15, a na zagranicę przypada 17 nowych prz'byszów.

e) P I' Z e m y s ł d r z e w 11 y : 1. B e d n a I' z e (doleatore) najIiczniej reprezentowani sę.

w tym dziale. Z Wielkopolski znamy 7 bednarzy i jednego ze Śląska (Głogowa).

2. S t e l m a c h ów (currifices) przybyło 6. Dwóch POcl10dziło ze Śląska, i jeden z Elbląga. Przy reszcie nie podano miejscowości. 3. Koł o d z i e ja (rotife x ) znam' tylko jednego z pochodzenia (Chełmno), a przybyło ich 2. 4. Ośmiu s t o I a I' z y, w XVI wieku tesarzami zwani, (mensatores) wymieniono w ciągu lat 25. Dwóch przybyło z .Wielkopolski (Kościan, Brdowo), 3 z Niemiec i jeden z Krakowa. 5. Trzech t o k a I' z y (tornarii), których znamy, pochodzili z zagranicy, a mianowicie: z Drezna, Witenbergji i Norymbergi. Na liczbę 21 rzemieślników pracująeych w drzewie, znanych nam z pochodzenia, z Wielkopolski przybyło 9 (42,8%), ze Śląska 3, na reztę Polski przypada 3, a na zagranicę fi (28,5%).

f) P r z e m y s ł b u d o w l a n y : 1. \1 u I' a I' z e (murarii, muratores) pochodzili głównie z zagranicy i Śląska, Ha Polskę przypada tylko 2 (Margonill i Krosno). Czterech murarzy przybyło z \Vłoch, 6 ze Śląska (Głogowa 2, Wrocław 3, Świdnica 1) oraz 3 z Niemiec.

2. C i e ś l i (Iignifabri) mamy pokaźną liczbę. W jednym tyłko roku, a mianowicie 1591 r. przybyło ich aż 20. Pochodzę, oni: z Wielkopolski 4, ze Śląska 9 i Miśni 2. J et to przeważnie element, pochodzący z osad wiejkich.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry