CMENTARZYSKO TYPU LU!YCKIEGOo celowem niszezeniu przedmiotów danych zmarłemu do. grobu mało tu można było zauważyć. Pogięte są tylko oba pierścionki z taśmy bronzowej. Jeden z nich ma ułamany koniec. O ile drobne- pogięcie pierścionka z gr. III wydaje się przypadkowe, powstałe przez noszenie, to to u pierścionka z gr. II hyło. niezawodnie celowe. Rytualne utrącenie uch u naczyń, Zllane nam z licznTh cmentarz'sk kultury łużyckiej, na cmentarzysku w Głównej nie zachodzi. Rozmiary grobów był- mniejwięcej równe. Średnica obwal'Owania gro.bu I wynosiła około 1,20 X 1,40 m, gr. II i III 1,35X1.50 m. Średnica wnętrza 0,80X1 m, 0,90X1,20 m, 0,90X1 m.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Głębokość grobów pod powierzchnią wahała się od 20 do 30 cm, do dna nacz'ń licz'ła 50-61 cm.

O rozmieszczeniu grobów na omawianem cmentarzysku niewiele powiedzieć można. Zbadane gl'ohy znalazły się w trzech ł'zędach (ryc. 2), rozciągających się z półn.-zachodu ku półn.-wschodowi. Przestrzeń między rzędami wynosiła ok. 2,75 i 5 m (możliwe, że pomiędzy rzędem drugim i trzecim był pierwotnie jeszcze jeden). - O odległości jednego grohu od drugiego wiemy jedynie to, że grób I od III był oddalony o 7 m. W opisanych powyżej grohach uderza nas oryginalnością swą najwięcej sposób ustawienia urny (co spowodowało mnie do opubliko.wania grohów z Głównej), to pż'cie jej jako ogniwa, zamykającego krąg kamienny, ów do.m zmarłego w zaświatach. Nie ohc- jest nam ten zwyczaj, spotykam' go raz po raz na cmentarzyskach typu łużyckiego, należy on jednakże do v.-yjątkowych zjawisk i zawsze ukrywa intencję pomysłu, a obfite pole działania daje fantazji naszej. - Rozstawienie przystawek, niby to. w dowolnpn, a mimo to harmonijn'm układzie (jak w gr. III) sprawia, że całość robi miłe, estetyczne wrażenie. Co się tyczy analogij do. grobów z Głównej pod względem utawienia urn' na per'ferji grobu, to dotąd całkiem pewnych z Wielkopolski nie znam żadnych 1), poza Wielkopolską nato

1) Według wszelkicgo prawdopodobieilstwa należą do tego typu także groby z cmentar'zyska lużyckiego w Irowinie, w pow. poznańskim (gl'. l, III, IV), zgodne także z chmnologją grobów z Głów

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry