GEOLO(;.JA I PALEOXTOLOGJA II.\ST.\ [,OZ.\L\.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

!ludowa ehcmiczna kotmórek, tem prędzej się OIlC starzeją i giną". \Vreszeie mała płodność zwicrząt i krótki ezas żyda mogą b)'ć równi('ż przyczynami ieh wpnierania. \V pra('y o nosorożeu wł<¥,hatym \Vielkopobki zestawia Niezabitowski proecnt śmicrei młodyeh i staryeh nosorożcy. Cyfry poda1le dokładnie UI){'wnią nas, że mało osolmików dożyło wieku zupel1lPj zdoltlo1'i rozrodcz('j. 39.G% zginęło hm\"icm w \\ ieku hal'llzo młOlI)-m, ::i2.9% w wieku dojrzałym, a tylko i'.;)!;:; (loczpkało się starości.

Tak mijały miljouy a milj01lY lat, lt ziemia i 1Ia 1Iiej Ż)'ją('(' btotty przybierały coraz to inne szaty... i znowu miną wieki, a świat obłieze swoje zmieni tak, jak nikt z dziś :i: jąe)Th tego przewidzieć nie jest w stanic.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry