KRO:-\II{A :\1I.\STA POZNAIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Zaledwie pół roku minęło, a tu nadchodzi wiadomość oli magh,;tratu, że król zamierza. odwiedzić PoznaIl., Ówczesn) przewodniczący i starszy Bractwa Kupieckipgo Taroni wobec tego zapytuje na zebraniu 7 maja 1794 r" czy nie należałoby kupie{'twu uroczyście POIwitać króla, który wkrótce ma przybyć do Poznania? Zebranym nie bardzo podobała się ta propozycja, Położenie obecne - mówiono - nie jest tego rodzaju, ab- czynić nowe wydatki, zresztą. król zajęty jest wojną (było tOj w czasie powstal1ia kościuszkowskiego), dlatego ceremonjał wypaść może, Aby jednak dać wyraz wierności, postanowiono, iżb. trzech deputowanych, mianowicie obaj starsi Bractwa: Taroni i Bielefeld jUlI. wspólnie z ze'3złorocznym star'3zym Jaeniekem powitało króla imieniem kupiectwa i petycję do rąk jegO! złożyło (6) 20). 14 maja odbyło Bractwo znowu posiedzenie \V sprawie przyjęcia króla, mianowicie: .,Czyby jednak nie należało uroczyście wystąpić jak w jesieni ubiegłego roku?" Ale zebrani i teraz, iż króla inne sprawy (wojenne) do Poznania sprowadzają, postanowili jako dowód czci i wierności wysłać jedynie deputację na powitanie, zato miał w niej cały zarząd wziąć ullzia l.

\V dalszym przebiegu zebrania - czytamy w Protokólarzu ponieważ wielu współbraci pozwala :,;ohie drażniących mów wobec tutejszych urzędników królewskich i kilku zostało już o to zadenuncjowanych, postanowiono uwiadomiĆ' nipobeo1ychlninist.ra dIn Pl us Poludniowych i Śląska v. IIoyma, rezydującego we Wrocławiu, lecz bezskutecznie (28), Dopieru w XIX wieku, po wybudownuiu w Poznaniu koszar dla wO.iska. nastąpiła zmiana. Od t.ego czasu, w miejsce kwaterunku, opłacali wszyscy właściciele domów, st.osowIlie do dochodu, osobny podatek t, z. serwisowy, a magist.rat, z dochodow t.ego podatku oraz z zapomogi rządowej, przejął na siebie kwaterunek pozost.ałych poza koszarami żołnierzy, lokując icb w mieście, po st.aucjach u prywat.nych osób, które za wynagrodzeniem podejmowały si kwaterowania żołnierzy, 20) Jakiego ł'odzaju była ta petycja niewiadomo, \, edług Protokólarza odpis jl',i miał się znajdować w kopjale, al(' i tpn w pozost.ałych aktach brackich zaginął,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry