Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

p o s e n e r T a g e b l a t t zamieszcza następująco artykuły: Robert Styra "Die goldene Kapellc in Po sen" (nr. 166 z 23. VI!.), Alfred Loake "Posener Stolz - soin Schloss" (nr. 189 z 20. VIII.), (-) Lón ben Bezalef' (Denkmal eines Poseners in Prag) (nr. 213 z 17. IX.), Arthur Kronthal "Ludwig Kaemmerer" (Erinnerungen an die Zeit seines Wirkens in Po sen) (nr. 232 z 9. X.), Georg Brandt "Einiges von den

10*

Posnaniensia im Stadtischen Museum" (nr. 244 z 23. X.), M.

Flaczek "Die Stadt Posen unter dem Oberbiirgermeister Dr. Witos 1903-1918" (nr. 254 z 5.

XL), Georg Brandt "Neues von den Kunstaltertumern unserer Provinz" (nr. 258 z 10. XI), P.

Biicher - Braunschweig "Erinnerung an Dr. Graf von Posadowsky- Wehner (nr. 270 z 24. XI).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry