KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

panos'" (pamięci Jana Konstantego Żupańskiego) (nr. 440 z 27. IX.), St. Wasylewskiego "Złotnicy poznańscy we Lwowie" (nr. 450 z 2. X.), (-) "We Francji o Poznaniu" (z okazji artykułu Raymonda Cartier, umieszczonego w piśmie "Echo de Paris" z 30 IX.) (nr 422 z 9. X.), (-) "Zwrot w sytuacji budowlanej" (Nowy Poznań) wraz z ilustracjami Poznań dzisiejszy i Poznań wczorajszy (nr. 470 z 14. X.), Antoniego Chocieszyńskiego "Mieszkaniec Zielonej kamienicy pod Opatrznością" (Stanisław Koźmian) (nr. 495 z 28. X.), (-) "Wrażenia nacjonalisty niemieckiego z Poznania" (Poznań najbardziej polskie miasto Polski) (nr. 500 z 1. XL), Pauliny Cegielskiej "Mieszkaniec domu, którego już niema" (Stanisław Koźmian) (nr. 517 z 11. XI), (ki) "Dzieje jednego z kościołów poznańskich" (Kościół Pana Jezusa) (nr. 532 z 20. XI.), Zdzisława Grota "Wyspiański na scenie w (przedwojennym Poznani u" (nr. 544 z 27. XI.)

D z i e n n i k P o z n a ń s k i zamieścił artykuły: J. P-cki "O targach na wełnę, i jarmarkach w starym Poznaniu" (nr. 143 z 24. VI.), B E. "Z tek wielkopolskich ś. p. B. Erzcpkiego" (nr. 153 z 7. VII, nr. 177 z 4. VIII, nr. 199 z 31. VIII.), (-) "Skąd się wzięła nazwa "Kaponiory"?" fnr. 177 z 4. VIII.), Wuzel "W podziemiach zamczyska poznańskiego" (na Górze Przemysława) (nr. 243 z 21. X.), Marji Wicherkiewiczowej "Ballada o Edwardzie Raczyńskim" (nr. 258 z 9. IX.), Hilarego Majkowskiego "Kościółek P. Jezusa w nowej szacie" (nr. 270 z 23. XL), Hilarego Majkowskiego "Dzieła malarskie Stanisława Wyspiańskiego w zbiorach poznańskich", Adama Poszwińskiego "Poznań wobec śmierci Wyspiańskiego" (nr. 274 z 27. XL).

Nowy Kur jer. Ukazały się artykuły anonimowe: "Co zwiedzić w Poznaniu? Kolegjata farna, kościół o największej w Polsce liczbie relikwij", "Pomyślne horoskopy dla grodu Porajów - ludność, życie gospodarcze i kul turalne we Wrześni" (nr. 215 z 18. IX.), "Kościół św. Marcina w nowem otoczeniu" (nr. 217 z 21. IX.), "Jak powstał pomnik wdzięczności" (Kilka szczegółów z dziejów budowy pomnika) (nr. 251 z 30. X), "Bogate dzieje pierwszego pomnika Wieszcza" (pomnik Mickiewicza w Poznaniu w świetle historji) (nr. 262 z 13. XI.), "Świątynia trzech hostyj" (Dzieje historycznego kościoła Pana Jezusa w Poznaniu) (nr.

272 z 25. XL).

K ł o s y P o l s k i e Dodatek do Orędownika Wielkopolskiego.

Ukazały się artykuły: dr. Andrzeja Wojtkowskiego "Wielkopolscy opiekunowie nauki" (nr. 24 z 19. VI.), S." Sławny ród Wielkopolski i jego siedziba" (o rodzinie Górków) (nr. 33 z 18.

IX), Anieli K. "J ak Poznali uczcił św. Jana Kantego" (w t. 1768) (nr. 38 z 23. X.).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry