KRONIKA MIASTA POZNANIAkurator pomorski dr. Michał Pollak otrzymał nominację na kuratora okręgu szkolnego poznańskiego, a kurator poznański dr. Joachim N amysł przeszedł na inne stanowisko do Lwowa. - Komendantem P. P. na miasto Poznań mianowany został nadkomisarz Pitułej. - W stan spoczynku przeszli: Wiceprezydent Miasta dr. Mikołaj Kiedacz, radca m. Władysław Kultys, dyrektor Muzeum Wielkopolskiego dr. Marjan Gumowski, sędzia Ludwik Wyrzykowski, prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu. Miejsce jego zajął sędzia Marjan Karnicki.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Z m a r l i: Ś. p. Józef Weyssenhof, laureat nagrody literackiej m. Poznania (6. VII.); ś. p. Kazimierz Kużaj, znany przemysłowiec (12. VII.); ś. p. Adolf hr. Poniński z Kościelca, b. marszałek Sejmiku Wojewódzkiego (23. VIII.); ś. p. Wanda Domagaiska, działaczka na polu społecznem i charytatywnem (20. IX.); ś. p. Mieczysław Wolniewicz, naczelnik miejskiego biura opieki społecznej (2. X.); ś. p. Aniela Tułodziecka, patrjotka i działaczka na polu oświatowem z czasów niewoli (11. X.); ś. p. dr. Bolesław Krysiewicz, działacz narodowy, b. prezes Naczelnej Rady Ludowej, naczelny lekarz w szpitalu św. Józefa (13. XI.).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry