KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

23 listopada otwarcie centralnego dworca autobusowego na Placu Prezydenta Drwęskiego.

27/28 listopada uroczysty obchód 25-1ecia zgonu Stanisława Wyspiańskiego. 29 listopada obchód 25-1ecia istnienia Związku Kapłanów "u nitas" .

W ubiegłem półroczu urządzono następujące wystawy: W Muzeum Wielkopoiskiem wystawę malarstwa polskiego- XIX. wieku oraz współczesnej grafiki poznańskiej, połączoną z przeglądem plakatów, proj ektowanych przez artystów poznańskich, wystawę grafiki Wyczółkowskiego oraz wystawę książki Wyspiańskiego. - W Towarzystwie Sztuk Pięknych: wystawę malarzy francuskich XIX. i XX. wieku, wystawę kolekcyjną Zofji Dziurzyńskiej - Rosińskiej, Lucj ana Michałowskiego i Macieja N ehringa. - W Salonie przy pi. Wolności 14a wystawę zbiorową 7 malarzy współczesnych. (W tymże Salonie Klub Szyderców "Kaktus").

Z wybitniejszych obcokrajowców oraz wycieczek zagranicznych bawili w Poznaniu: w czerwcu 1932 r. - redaktor paryskiego "Intransigeant" Robert de Tras; w lipcu - wycieczka bułgarskich urzędników kolejowych; w sierpniu - były doradca Banku Polskiego Charles Devey, burmistrz miasta Chicago Czermak; wycieczka studentów politechniki paryskiej oraz wycieczka harcerzy zagranicznych różnych narodowości; we wrześniu - chińska misja oświatowa, prof. Roger Dumon, gen. sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Polski, wycieczka dziennikarzy łotewskich; wycieczka grona wybitnych Holendrów oraz delegacja miasta Paryża. W szeregu urzędów oraz instytucyj nastąpiły poważne zmiany, i tak: w czerwcu przeszedł w stan spoczynku dowódca O. K. VII. generał dyw. Kazimierz Dzierżanowski, a następcą jego został generał brygady Oswald Frank. - Z dniem l sierpnia 1932 r. utworzone zostało w Poznaniu Starostwo Grodzkie, które przejęło większą część agend Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Starostą Grodzkim został mianowany Marjan Bożydar Podhorodeński, b. starosta grodzki w Warszawie. - Dotychczasowy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry