KRONIKA MIASTA POZNANIA.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

cyj pozostawił dzieło o znacznej wartości, mianowicie muzykę do pierwszej części" Fausta" Goethego. Pracę swą zaczął w roku 1812, jako pierwszy wogóle kompozytor "Fausta", a wystawił w r. 1820 w zamku królewskim Monbijou z niemałym rozgłosem. "Faust", wydany drukiem po śmierci kompozytora jest, pomimo surowej krytyki Schumana, dziełem dość poważnem w muzyce polskiej; kompozytor posiada technikę oraz wyszkolenie muzyczne dobre, brak mu tylko kontaktu z kulturą polską i naszą muzyką narodową, która u jego rówieśników warszawskich a po części także u Ogińskiego, którego Radziwiłł chce naśladować, dominuje I6 ). Jako kompozytor, i to operowy, miał Radziwiłł zrozumienie także dla sztuki dramatycznej i teatru. Zamiłowanie do teatru było też powodem, że interesował się tą sprawą i pośredniczył u władz o koncesje, a także, że lubił artystów i chętnie w ich towarzystwie przebywał. Czynnym był też w organizowaniu samych przedstawień, co niebawem zobaczymy. Opisuje to w swych pamiętnikach 17) Skibiński, jeden z tych przedsiębiorców teatralnych, którzy do Poznania w tym czasie przyjeżdżali. "Gdym był z pierwszą wizytą, pisze, u J. O. Ks. Antoniego Radziwiłła, namiestnika Księstwa Poznańskiego, oświadczył mi, iż jeżeli w czem może być użyteczny, żebym się udał do niego". I nie były to tylko słowa. Z dalszego opowiadania Skibińskiego dowiadujemy się, że Radziwiłł dopytywał się o próby, szczególnie operowe, na te próby przyjeżdżał i sam w nich udział czynny brał, a dalej, że gdy zabrakło kompletu w orkiestrze, "kilku amatorów, którzy są artystami" w mieście wyszukał i niemi orkiestrę uzupełnił, wreszcie, że pożyczał nawet na scenę "talerze, półmiski, wazy, kandelabry srebrne wyzłacane ze swego kredensu z herbami Królestwa Pruskiego", że aż strach ogarniał Skibińskiego, aby tego wszystkiego czasem złodzieje nie pokradli. Lubi też Radziwiłł obcować z artystami. Skibińskiego, a także jego żonę, którą jako śpiewaczkę wysoko

6) Z. J achimccki w dziele zbiorowem "Polska, JeJ dzieje 1 kultura", tom III. str. 641. ,T) Pamiętnik aktora - str. 157 -168.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry