ZAPISKItegoż roku zgłasza się z chęcią przyjazdu na czas kontraktów świętojańskich do Poznania Jan Nepomucen Kamiński, znany twórca i długoletni kierownik teatru polskiego we Lwowie. Kamiński zapewnia, - co mu zresztą można wierzyć - że postara się o dobry wybór sztuk i nie zawiedzie poznańskiej publiczności. Prosi tylko Radziwiłła o poparcie w swej sprawie. Radziwiłł nie okazał jednak tym razem chęci do pośrednictwa. Odpisuje Kamińskiemu, że może się starać o koncesję u naczelnego prezesa Baumanna, którego już o tern powiadomił, sam wszakże nie radzi mu w tak daleką podróż się wybierać, bo niewiadomo, czy się ona opłaci. Z tą samą rezerwą pisze Radziwiłł również do Baumanna. Donosząc o otrzymanem od Kamińskiego piśmie, nie dodaje od siebie żadnych ważniejszych uwag. "Nic bliższego, pisze, o zespole tym nie wiem, o ile zaś słyszałem, nie jest on podobno bez znaczenia" 15). Dalsze zabiegi Kamińskiego, poczynione już wprost u samego Baumanna, sprawiły, że pozwolenie na przyjazd otrzymał; że atoli koncesji nie wykorzystał, przyczyna leży gdzieindziej . Poparcie u Radziwiłła znajdują taksamo artyści niemieccy.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

W r. 1816 szuka protekcji namiestnika przedsiębiorca teatralny Huray, w roku następnym Mengershausen z Szczecina. Wre 1819 uzyskuje również dzięki poparciu Radziwiłła Grandville prawo na przedstawienia w okresie targów świętojańskich, podczas gdy Kochanowskiemu, który o nie u Radziwiłła również zabiegał, odmówiono. Przykładów takich przytoczyć można więcej z każdego* niemal roku, aż kończy ich szereg koncesja dla śpiewaczki Sonntag w roku 1830.

II.

Udział w organizowaniu przedstawień.

Radziwiłł jako artysta - zamiłowanie clo teatru - udział w próbach 1 pomoc w organizowaniu przedstawień - propaganda dla teatru - znaczenie Radziwiłła w historji teatru poznańskiego. Antoni Radziwiłł był kompozytorem i to jednym z poważniejszych na ówczesne lata. Oprócz szeregu różnych kompozy15) Archiwum Państwowe w Poznaniu - Akta Nacz. Prez. XXI Cs. vol. III.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry