ZAPISKIwy; cieszy się też bardzo, gdy zabiegi jego osiągnęły skutek. 19 kwietnia, donosząc Osińskiemu o przychylnem załatwieniu sprawy, tak pisze: "Nie pozostanie zatem dla mnie, w odpowiedzi na powyższy list, jak tylko odwołać się jeszcze do przyrzeczenia w nim domieszczonego, iż przez wybór sztuk i artystów odpowiesz z chwałą dla dramatycznej sztuki narodowej oczekiwanie publiczności" JO). Znacznie gorzej szła sprawa w r. 1823. Osiński, który w r.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

1822 nie wykorzystał przyznanej mu koncesji na przedstawienia polskie, ubiega się znowu o pozwolenie na przyjazd do Poznania ") . Ponieważ regencja poznańska jak i decydujący teraz w tych sprawach minister spraw wewnętrznych Schuckmann L %\% nie sprzeciwili się petycji Osińskiego, zdawało się, że sprawa pójdzie gładko i Osiński będzie mógł dawać przedstawienia od 18 czerwca do 6 lipca po cztery razy w tygodniu, jak to określiła regencja. Tymczasem niespodzianie nowe zrodziły się trudności, które omal nie sprawiły, że przedstawień polskich w tym roku wcale być nie miało. Z skargą do Schuckmanna mianowicie wystąpiła Leutnerowa, kierowniczka sceny niemieckiej w Poznaniu, żądając cofnięcia Osińskiemu koncesji. Leutnerowa domaga się, aby wogóle nie pozwalać na przedstawienia polskie w okresie świętojańskim, bo tern samem odbiera się najlepszy zysk przedsiębiorcy niemieckiemu. Nieobeznany z tutejszemi stosunkami Schuckmann uwierzył Leutnerowej i przyznaną już Osińskiemu koncesję cofnął. To postąpienie Schuckmanna było niemiłą niespodzianką nie tylko dla Osińskiego, który w międzyczasie wysłał już swyćłi aktorów do Poznania, nie tylko dla tutejszych Polaków, którzy na przedstawienia polskie się cieszyli, ale także dla regencji poznańskiej i Zerboniego, których to kompromitowało. Odrazu rozpoczyna się też ożywiona akcja władz tutejszych a szczególnie Zerboniego, aby przekonać Schuckmanna, żeby swoje zarządzenie zmienił i na przedsta

10) Archiwum Państwowe w Poznaniu - Akta N amiest. VIII. 5.

fasc. 10. 11) Archiwum Państwowe w Poznaniu - Akta Nacz. Prez. XXI CJ. vol. I. listy Osińskiego do Zerboniego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry