ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

jaśniejszego Króla Imci Pruskiego na utrzymanie widowisk polskich w mieście Poznaniu nadanego" B), sam jednak dostatecznie sprawy nie poparł, skutkiem czego cała akcja Bogusławskiego upadła z niewątpliwą szkodą dla Polaków. Więcej dobrej woli i aktywnego działania wykazał namiestnik w sprawie Milewskiego w r. 1818 6). Milewski, przedsiębiorca teatralny i kierownik podrzędniejszej trupy aktorskiej, przebywał stale w Księstwie od r. 1815 i dawał przedstawienia w miastach prowincjonalnych a niekiedy także w Poznaniu. Jego pobyt, zrazu przez władze tolerowany, został w r. 1818 zakwestjonowany i dotychczas udzielana koncesja cofnięta. Powody, które skłoniły regencję do cofnięcia koncesji, były natury politycznej i mocno dla Milewskiego krzywdzące 7); udaje się on wtedy do Radziwiłła i w piśmie do niego z d. 17 czerwca, uskarżając się na ciężkie swe położenie, prosi o wstawiennictwo & przedewszystkiem o pozwolenie na przedstawienia polskie na £zas zbliżających się kontraktów świętojańskich.

N amiestnik wstawiając się za Milewskim podjął się istotnie trudnej roli pośrednika, albowiem regencja dążyła celowo do zniesienia polskich widowisk, taką konkurencj ę czyniących teatrowi niemieckiemu. Interwencja wszakże namiestnika miała być tym razem skuteczna. Milewski otrzymuje pozwolenie na pobyt do połowy lipca, mogąc przy tern grać w dniach: 22, 23, 24 i 25 czerwca, następnie co drugi wieczór aż do 6 lipca a wreszcie w czasie od 6 do 15 lipca jeszcze trzy razy. Zkolei o interwencję Radziwiłła zabiega w r. 1819 przedsiębiorca z Krakowa Ignacy Kochanowski 8 ). W swem piśmie do Radziwiłła skarży się, jak zresztą zwykli to czynić wszyscy przedsiębiorcy, na swe trudne położenie, które pogorszyło się

5) Archiwum Państwowe w Poznaniu - Akta Namiest. XIII. 10.

vol. II. fasc. 21. 6) Archiwum Państwowe w Poznaniu - Akta Namiest. VIII. 5.

fasc. 13-18. 7) Z Grot - znaczenie narodowe teatru polskiego w Poznaniu (Kronika M. Pozn. VIII str. 310).

8) Archiwum Państwowe w Poznaniu - Akta Namiest. VIII. 5.

fasc. 19-21.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry