ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Die etwa noch zu vollziehenden formalitaten Wcgen Cedirung dieser hipotek, bin ich immer zu thun bereit Hoffentlich diirflen sie ohne kosten sein konnen. Kmpfangen Ew Hochwohl, ais oberster VelWeser dieser Provinz, dieso kleine gabe; Sie ist dem a1gemeinen besten und der menschheit gebracht und zug1eich die Versicherung der vollkomensten Hochachtung, mit der ich bin Ew Hochwohl orgebenster Eduard Raczyński" 4). Gdy naczelne prezydjum zgodziło się na powyższe warunki, Raczyński przesłał mu dnia 6 maja cesję notarja1ną kapitału 5), poczem w sierpniu tegoż roku, 1826, Naczelny Prezes kazał wystawić dokument donacyjny i przesłać go ofiarodawcy. W kilkanaście lat później Edward Raczyński miał znowu sposobność zajmować się sprawami szpitala Sióstr Szarych. Mianowicie w r. 1839, gdy nabył majątek Je.żewo, spłacił kapitał w wysokości 2600 talarów, lokowany na nim dla szpitala. Pierwszy list w tej sprawie, pisany w Poznaniu dnia 10 lipca 1839 r.* opatrzony własnoręcznym podpisem Raczyńskiego, brzmi jak następuj e 0): "Hochlobliche Kdnigliche Regierung! Auf dem von mir von dcm Herm Grafen v. Łubieński gekauften Gute Jeżewo - Schrimmer Kreises haf ten fur die graucn Schwestcm hierse1bst - X1D rt, -. ich beabsichtige diese Summe sofort abzuzahlen und bitte Eine Kónigl. Hochlobliche Regierung ergebenst hochgeneigtest ba1d einen Termin anberaumen zu wollon, in dem ich Capital und Zinsen an die Kónigl. Kommuna1- und Instituten Casse zahlen kann. Die nótige Verfrigung erbitte ich mir zu Handen des Rendanten Kurzhals hierse1bst. Edward Raczyński".

Sprawa została załatwiona ostatecznie w styczniu r. 1840, gdyż potrzebne było półroczne wypowiedzenie pożyczki ze strony Raczyńskiego. Poświadczenie, że otrzymał z naczelnego pre zydjum potrzebne dokumenty, Raczyński podpisał dnia 15 stycznia 1840 r.

4) Tamże fol. 4.

5) Tamże, fol. 6.

") Archi w. Państw, w Pozn. "Nacz. Prez. XXIV Fa. 7. 22": "Acta betr. das auf dem Gute Jeżewo S chrimmer Kreises fur die Krankenansta1t der grauen Schwestcm hier eingetragene Capital von 2(jX) rt."

8

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry