ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

W aktach hipotecznych owej strzelnicy na Kundorfie zachowała się wyciśnięta w czerwonym laku na akcie z r. 1798 pieczęć poznańskiego bractwa strzeleckiego. Jest to pieczęć okrągła o średnicy: 31 mm. 16 ). Wyobraża strzelającego do tarczy strzelca w siedemnastowiecznym stroju. W otoku napis: -f SIGILVM + IACVLATORVM + POSNANIENSIVM 1669 17).

Wyciśnięty na pieczęci rok jest niepewny; może to być zarówno rok 1659, jak r. 1669. Użyta w otoku pieczęci nazwa: "Iaculatores Posnanienses" na oznaczenie poznańskiego bractwa strzeleckiego zaczęła zdaje się dopiero wtedy wchodzić w użycie; w przywileju Zygmunta III-go z 12 kwietnia 1615 r. jest jeszcze mowa o "contubernium seu fraternitas sagitariorum", dopiero przywilej Jana III -go z dn. 14 kwietnia 1677 mówi o "contubernium iaculatorum".

36) Tamże, karta 63.

17) Zob. reprodukcję; fotografję pieczęci sporządził bezinteresownie p. red. Prausmiiller, za co składam mu najserdeczniejsze podziękowanie. Ponieważ pieczęć jest pęknięta, więc trzeba było fotograf ję silnie retuszować; dotyczy to przedcwszystkiem daty.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry