ZAPISKIwę, a strzelnicę na Kundorfie sprzedać. Odnośne postanowienia tak brzmią dosłownie:

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

"Roku, dnia i miesiąca których wyzej, na tejże samej "sesji, w przytomności szlachetnych Ernsta Bogumiła Menela "i Antoniego Schonfeldta od szlachetnego Magistratu Poznańskiego wyznaczonych deputatów, ichmość panowie starsi, sto"lowi i inni zgromadzeni bracia strzeleccy poznańscy, zapatrzywszy się na nieustawne i to znaczne cxpensa na utrzyma"nie w stanie przyzwoitym celstatu bractwa strzeleckiego poznańskiego dziedzicznego, z którego aręda od dzierżawców za"miast na spłacenie długów brackich, ledwie na reperacją wystarczyć może i owszem zważywszy stan teraźniejszy tegoż "celstatu przez rozbieranie Bramy Miejskiej (t. j. Bramy Wiel"kiej) w znacznej części zrujnowanego, na wymurowanie ściany "brakującej świeży dług zaciągnąćby musiało, a tak zamiast "umniejszenia coraz większemi długami bractwo obarczać by "się musiało, tak dalece, że nakoniec dochody bractwa na wy"płacanie procentu nic wystarczyłyby, dla uwolnienia siebie od "zaciągania dalszego długów i polepszenia losu bractwa jednostajnie uchwalili, ażeby tenże celstad z podwórzom i wszy"skiemi budynkami, gmachami, przyległościami i przynależy"tościami, w jakim się stanie teraz znajduje, tudzież ze wszy"stkiemi prawami, przywilejami, dekretami, praejudykatami, "temuż miejscu od dawnych czasów służącomi, najwięcej da"j ąc em u... w erpacht czyli wieczną arędę puszczonym został".

Między warunkami, pod jakiemi należy wypuścić celstat w wieczystą dzierżawę, jest podany jako punkt 4-ty: "Ażeby bractwo "ile razy potrzeba będzie wyciągała, sessje tak ordynaryjne, "jako i extraordynaryjne w tymże celstacie bez żadnej opłaty, "za jAoprzedzającym obwieszczeniem nabywcy prawa, odbywać "mogło i tym końcem utrzymujący się przy prawie erpachtu "celstatu, gdyby chciał stan jego odmienić, izby zmniejszyć, "jedne salę takową zostawić winien, któraby była zdatną na "odbywanie sessyj strzeleckich"....

. .. "Strzelnicę zaś z ogrodem i innemi budynkami bractwa strzeleckiego poznańskiego własną i dziedziczną z przyczyn w sessji "pod dniem 23. miesiąca sierpnia roku zeszłego 1795. w proto"kule umieszczonej wyrażonych, nie użyteczną, na zamianę "najjaśniejszej kamerze ofiarowaną a dotąd nie uskutecznioną, "przez więcejdatność sprzedać i pieniądze na wybudowanie "innej strzelnicy na miejscu takowym, na którymby każdego "czasu i bez żadnej przeszkody strzylać można, wybudowaną ,,1 wystawioną została; i na ten koniec o pozwolenie uskutecz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry