KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Chciej zresztą porozumieć się z p. Gustawem, Sewerynem 19) A Bentkowskim, Niegolewskim 20 ) i innymi, (to których także piszę.

Jeśli zaś mój Szanowny i zacny Karolu będziesz chciał mlec znowu ode mnie jaką listowną wiadomość, - to racz też do mnie choć p arę słów napisać, podając mi swój teraźniejszy adres. Twój list dojdzie mnie teraz (choć nie wiem jak długo to potrwa) pod takim adresem: MR. Berwiński Officicr des Dragons Ottomans a Janiua par Triest Prevesae n T u r ([ u i e

Oczekiwać będę tego listu nie uwierzysz z jaką niecierpliwością" tymczasem polecam się Twojej łaskawej pamięci i życzliwej przyjaźni Twój wierny

R. W. Berwiński Janina d. -7 Styczno 185!J.

Ibc. d. ii.

") Seweryn Mielżyński, właściciel Miłosławia, szyta Lenartowicza, Siemieńskiego, Zmorskiego i tylu inych, - w przeciwieństwie do brata Macieja - był gorącym demokratą, ludowcem, konspiratorem i rewolucjonistą. Berwiński zetknął się z nim w akcji spiskowej, przygotowującej rok 1846, który Mielżyński przypłacił dwuletnie m wiezieniem oraz w roku 1848. W tym czasie on także posłował na sejm pruski. - Por. .Hotty op. ci1. t. 1. str. 136 mI.

*") Władysław Niegolewski brał również udział w spiskach 1846 r. i Komitecie N arodowym w r. 1848. ówcześnie, piastując godność poselską, zajął bardzo wybitne stanowisko, jako odważny i wymowny, nieustępliwy przez lata pro' estator w sprawie polskiej. Uczestniczy! żywo od r. 1857 w organizacji 1'. X. 1'. >J - POT. Mott Y op. cit. T Ul. « o KU nu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry