KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Ten sam przeto już wzgląd, - ten sam jeden, inne pomijając, powinienby wszystkich w kraju dbałych o dobre imię polskie obywateli, nakłonić do większego zainteresowania się tem, co w teni imieniu robi się i działa zagranicą - a mianowice teraz tu w Turcji. Cząstka odpowiedzialności za to, spada i na Was, choćbyście się i we wszystkich grodach zaprotestowali! - Tyle de p u b l i c i s . O sobie, choć nic donieść Ci nie miałem, powiem jednak przynajmniej to, że czem skorupka za młodu nasiąknie, tem na starość trą,ci. I ja nie mogę się zbyć fatalnych moich nałogów pismackich i literackich. Dużo tu zebrałem, bardzo ciekawych, jak sądzę, materjałów, którebym chciał gdzieś ogłosić JT ). Możebyś, Kochany Władysławie, raczył w tej mierze udzielić mi swej rady i zechcesz może wziąść stąd asumpt napisania choć kilku słów do mnie, przez co nietyko' sprawisz niezmierną przyjemność, ale i dopełnisz zarazem jednej z cnót chrześcijańskich. - Obecnie (choć nie wiem, jak długo to potrwa), dojdzie mnie każdy list pod takim adresem:

Mr Berwiński Officier des Dragons Ottomans a Janin a par T r i e s t Prevesaen Turąuie

Powiedz to wszystkim, coby sobie chcieli o mnie przypomnlec i pozdrów wszystkich odemnie - a mianowicie Szanowych Kolegów Sejmowych, dawniejszych i dzisiejszych, bo z tymi koleguję zawsze, jako zbrojny reprezentant tej samej sprawy! Polecam się Twojej pamięci i ściskam Cię serdecznie Twój RWBerwińskikrymskiej sprze-ciwiała się. utrzymaniu wojska polskiego w Turcji w obawie, że będzie ono używane do niebonorowej służby gnębicielskiej. - Por. Feldman op. ci1. str. 327. ") W liście do matki z 12 kwietnia t. r. donosi Berwiński to samo: "nie odstąpiłem od dawnych myśli i od zachcianek pismackich mimo trudności...". Wcześniej jeszcze wiedział o tem brat poety Teofil: "Poświęcając ramię swoje, zdrowie, ży.eie dobrej sprawie - pisał 2 października 1858 - wracasz talent swój literaturze, dla której zdawałeś być sfraconym". On też przesyłał Berwińskiemu potrzebne książki i z jego polecenia zabiegał o druk w zamierzoncm przez P. T. P. N. czasopiśmie, którego Niegolewski miał być redaktorem. Wspomniane w liście do Bentkowskiego "materiały" były to zapewne studja nad etnografją serbską i bułgarską. Jedyny ślad po nieb pozostał w artykule Stefana Mizerskiego: "Ryszard Berwiński" - Tygodnik Illustrowany Warszawa 1865. t. XII, .str. 165, gdzie znajduje się informacja: "...bawiąc przez lat tyle w Turcji europejskiej między Serbami i Bułgarami, bardzo ciekawe swe badania nad i.ch językiem i obyczajami opracowuje'.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry