KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

biński, kapelan studencki, mieszka w domu konwiktorskim i ma baczenie równie na obyczaje jak na postępek w naukach alumnów. Prócz tego korepetytor Szłapczyński między konwiktorami mieszkający i razem z niemi stołowany, powtarza z niemi lekcje, pilnuje ochęclóstwa i obyczajności i wszędzie się z niemi znajduje. Prócz stołu bierze z funduszu Łubrańskich złotych sto na rok... Przy odebraniu rządu szkół nietylko nic zastałem nic w kasie konwiktorskiej, ale nadto z odebranych później prowizji opłacić musiałem zaległy dług za stancje konwiktorów. Teraz kasa ta jest już w stanie wyżywić alumnów do końca roku szkolnego. Powiększy się z czasem więcej gdy zaległość z wsi Sielca od W. Krzyckiego w sumie zł. 3000, a z Balina od W. Malczewskiego w sumie 405 zł. ściągnione będą. Tudzież, gdy prowizja z Przygodzic ks. Radziwiłła od sumy 2 800 po 3Vi\ tylko dotąd płacona, do procentu po 5 od sta podwyższoną zostanie. Do czego już Prześwietna Prefektura tutejsza kroki potrzebne przedsięwzięła". Widać więc z powyższych relacyj, że ks. Gorczyczewski brał się nader gorliwie do pracy. Wnikał we wszystko, co do jego kompetencyj należało i ile możności starał się wprowadzić ład i porządek. Działalność ta nie ograniczała się tylko do strony administracyjno-gospodarczej. Ks. Gorczyczewski, aczkolwiek sam nie wykładał , doglądał pilnie profesorów, kontrolował ich sposób nauczania i postępy uczniów. Przy tern wszystkie m jednak usilnie dążył on ch> tego, ażeby gimnazjum nabrało prawdziwie polskiego charakteru. Z nauczycieli był rektor naogół dość zadowolony. Jednakże z jego zapisek ]4) wynika, iż najwięcej jako dobrego pedagoga i profesora znającego swój przedmiot wyróżnia ks. Przybylskiego, stwierdzając, iż "znakomita korzyść z nauk w uczniach odpowiada pilności nauczyciela", że jest to profesor "naj pilniejszy i równie z prawdziwą gorliwością jak z wielkim pożytkiem uczący". Jeżeli jednak dla profesorów pochodzenia polskiego był Gorczyczewski dość wyrozumiałym, to dla obcokrajowców jest dość wymagającym. O Brohmie i Kaulfusie pisze tylko krótko: "zdatny", Reid'owi wypisuje, że "miernej zdatności nauczyciela,

14) Archiwum Państwowe w Poznaniu, Izba Edukacyjna 42, Opinje Rektora o nauczycielach za półrocze zimowe i letnie 180)/10 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry