Z DZIEJÓW GIMNAZJUM POZNAŃSKIEGO (1808-1815)ażeby przyjąć Anglika Seymur'a, któryby dzieciom wykładał początki angielszczyzny12). Projekt ten upadł, gdyż od Izby Edukacyjnej w dniu 10 lutego nadeszło pismo, że język"angielski nie wchodzi w rachubę, a co dO' obsadzenia miejsca to już ma zgłoszonego kandydata, niejakiego Chibeau, protegowanego przez eforkę szkół żeńskich Annę Mycielską. N a tem spełzła próba wprowadzenia języka angielskiego do gimnazjum poznańskiego przed stu laty z górą. Rozpoczynając swe urzędowanie wnikał ks. Gorczyczewski nietylko w to, jak nauczyciele wykładają, ale zapoznawał się dokładnie z administracją i gospodarką. Dzięki temu więc możemy sobie odtworzyć jak wyglądał w owym czasie budynek gimnazjalny, gdyż dokładnie opisuje go ks. Gorczyczewski w jednym ze swoich raportów 1:1). Pisze on: "Dom szkolny składa się na dole z sześciu dosyć obszernych izb na klasy przeznaczonych, ale ze trzech stron ciasnemi ulicami i wysokiemi naprzeciw kamienicami tak dalece zajmowanych, że w zimowej porze muszą być z rana i po południu przez kilka godzin świecami objaśniane. Drwalnia dla szkół, kuchnia dla rektora i miejsca potrzeby dla studentów są także na dole umieszczone. N a piętrze pierwszem z jednej strony mieszkanie rektora, z trzech pokoi, komory i małej garderobki złożone, z górą o dwuch pokoikach i jednej wielkiej sali bez pieca i komina. Z drugiej strony na temże piętrze mieszkanie do najęcia o dwuch izbach z komorą i kuchnią i górą, czyli dugie piętro, o tyluż izbach i dwuch schowaniach deskami przepierzonych, ale wszystkie to izby tak ciemne, jak na dole, a fila obszerności b. niewygodne. Front domu szkolnego w pierwszem piętrze cały zajęty jest przez muzeum i salę wielką do popisów. Między salą tą i muzeum na drugim piętrze znajdują się dwie izdebki, zamieszkane przez bedela szkolnego bez opłaty, z komórką, która służy za więzienie dla studentów. Cały zatem dom szkolny składa się z izb i pomieszkań dopiero wymienionych.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Od czasu zaczętych wakacji naprawiony jest dach, okna i ławki w szkołach posporządzane; studzienka z pompą w dziedzińcu wypro

12) Archiwum Państwowe w Poznaniu, Pref. pozn. niesp. gimnazjum poznańskie II; Dozór do Izby Edukacyjnej, Poznań 12/1 1810; Izba do Dozoru, Warszawa 2/11 1810.

13) Archiwum Państwowe w Poznaniu, Izba Edukacyjna 42.

Raport [Rektora] do Prześwietnej Izby Edukacyjnej o stanie gimnazjum poznańskiego przesłany dnia 1 stycznia roku 1810.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry