KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

towarzystwo z ludźmi bez wychowania wkorzenia wady i nałogi, które w późniejszym wieku najszkodliwszemi staja się społeczności". Dotychczasowa rozluźniona dyscyplina wśród młodzieży gimnazjalnej riiiała być ukrócona. W tym celu miało być przy gimnazjum ustanowionych sześciu korepetytorów. "Ci będąc wprzódy przez rektora egzaminowani i za zdatnych uznani, będą mieli wolność być domowemi nauczycielami. Do tych rodzice udawać się mają, tych umawiać, aby na obyczaje i moralne życie uczniów najpilniejsze dając oko, przygotowywali ich do lekcyj w publicznych szkołach dawanych. Stąd nieskończone wynikają dla uczniów pożytki. W ciągłym nabywaniu nauki przestaną oni być włóczęgami w mieście. Zniknie tylekroć widziana swawola i sprawowanie się nieprzystojne" . Zachęcano też do zgłaszania się na stanowiska korepetytorów, obiecując, iż będą oni mogli korzystać z nauk dawanych w wyższych klasach, a także, iż w razie wolnego miejsca będą mieli pierwszeństwo przy obsadzaniu stanowisk profesorskich. Czy to był skutek odezwy, czy też zbieg okoliczności, dość, że stan liczebny podniósł się 10). Nauka miała się odbywać dwa razy dziennie od 8-12 i od 14-17 U ). Nauka języków obcych miała być rozszerzoną w ten sposób, że część wykładów miała być dawana w języku francuskim, część w języku niemieckim. Ponieważ poprzednio Gorczyczewski ułożył plan zajęć 4 godzin dziennie i musiał go następnie na skutek pisma Izby Edukacyjnej przerabiać, dodawał, przesyłając plan obecny, że "lokalność tutejsza, składająca się tylko z sześciu izb, w których uczniowie nauk słuchają, nie może i nie powinna dla nauk więcej godzin dostarczać" . Ks. Gorczyczewski dbał o rozwój nauk i dlatego też, gdy miał odejść metr języka francuskiego Trimail, popierał projekt,

III) Półrocze zimowe 1809/10 r. I ki. - 55 uczniów, II ki. - 58, III ki. - 83, IV ki. - 8, V ki. - 8, VI ki. - 3. Półrocze letnie 1809/10 f. I ki. - 65, II ki. - 50, III ki. - 82, IV ki. - 6, V ki. - 8, VI ki. - 3. (Izba Edukacyjna 42).

31) Archiwum Państwowe w Poznaniu, Pref. pozn. niesp. gimnazj. poznańskie II. Gorczyczewski do Dozoru Szkolnego, Poznań 29/X1 1809 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry