Z DZIEJÓW GIMNAZJUM POZNAŃSKIEGO (1803-1815)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

te pob ory 8). Co do nowo przyjętych nauczycieli ks. Antoszewicza i ks. Strusińskiego uważał Dozór, iż powinno wystarczyć, że pierwszy wygłosi mowę przy otwarciu nowego roku szkolnego, a drugi przedłoży rozprawę napisaną w zakresie wykładanego przedmiotu. Z tego też założenia wychodząc wzywał obydwuch Dozór, ażeby na 1 października przybyli do Poznania i objęli swoje stanowiska narazie prowizorycznie, aż do czasu nadesłania nominacyj przez Izbę Edukacyjną. W związku z temi obradami Dozoru przygotowywano się do otwarcia nowego roku szkolnego. Wydano odezwę 'e), W której powoływano się na to, że człowiek tak światły jak ks. Gorczyczewski potrafi odpowiednio pokierować nauką i pracą w szkole. Zwracał się Dozór do rodziców z gorącym apelem,. aby dzieci swe do szkół oddawali. "Nabycie światła uzdatnia ich do usługi krajowej. Wiele ubogich ojców patrzeć będzie na pomyślność swych synów, gdy Ojczyzna do swej pomocy i wsparcia zdolnemi onych osądzi. Niech dziatwa wasza nie marnują nikczemnie czasu zbyt drogiego po domach. Tam gnuśność, tam

K) Archiwum Państwowe w Poznaniu, Pref. pozn. niesp. gimnazjum poznańskie II. Wyciąg z protokułu z posiedzenia 2ó/IX 1809 r. Rektor Gorczyczewski .8 400 zł. Etat zeszłoroczny 42 601 prof. matematyki Przybylski 4500" Dodatki z kasy wymowy Antosiewicz 4 500" opłat szkolnych 5 700 ., literatury Brohm .4 500 " historji Kaulfus. .4 500 " " fizyki Strusiński .4 500 " Z kasy optat będą brali: " II ki. Hanke .3000 " I ki. Stoc .3 000 Kollaborator Moczyński .2000 naucz, religji Skibiński .1350 " " Kassjusz .525 Stechebar 525 " języka polsko Szumski 1800 " reszta franc. Trimail 1800 duszu " " niem. Reidt . 1800 " rysunków Perdisch 1600 " Raz e m 48 300 zł.

Razem

48 30 )

" Trimail 1 800 zl.

., Reidt 1800 " " Perdisch 1600 " " Moczyński 500 ., " Razem 5 700 zł.

z kasy gener. funedukacyjnego.

, ,

0) Archiwum Państwowe w Poznaniu. Pref. pozn. niesp. II.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry