Z DZIEJÓW HANDLU I KUPIECTWA POZNAŃSKIEGO (1793-1815)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

niejedną książkę niemiecką lub polską ogłosiła swym nakładem, lecz pomimo tego do Bractwa Kupieckiego nie należała. Tak więc z księgarzy, jacy za czasów Prus Południowych w Poznaniu się osiedlili, żaden nie dał sio nakłonić, aby wstąpił do Bractwa Kupieckiego. I późniejsi księgarze poznańscy do Bractwa Kupieckiego nie wpisywali się 12).

Nietylko księgarzy, lecz także innych handlowców niezawsze udało się Bractwu Kupieckiemu dostać na swych członków. Tak w r. 1797 chcieli konfratrzy niejakiego Breuera, wspólnika handlu sukna pod firmą: Kupkę & Breuer, pozyskać dla Bractwa i dnia 26 sierpnia, na zebraniu Wydziału, postanowili wdrożyć przeciw niemu skargę u władzy. Czy to sio stało? niewiadomo, lecz Protokólarz w dalszym ciągu zna tylko Kupkego, O' Breuerze nic nie wspomina (74). Na nic nie zdały się też zabiegi Bractwa Kupieckiego, aby Jerzy Pappe, który trudnił się sprzedażą tabaki, został jego członkiem, jeżeli chce nadal handel prowadzić. W odpowiedzi bowiem na wezwanie Bractwa zaznaczył Pappe, że niezwłocznie temu zadość uczyni, skoro pp. Kalkowski, Smoliński, Szczy tkowski, Buczkowski i inni, którzy równie tabaką handlują, do Bractwa Kupieckiego wstąpią.

Wobec takiego orzeczenia, zebrani 19 września 1799 konfratrzy polecili doradcy prawnemu, aby rzecz zbadał, mianowicie, czy taki handel sprzeciwia się, czy też nie sprzeciwia się przywilejom Bractwa i o tern na najbliższem posiedzeniu zdał sprawozdanie (128).

12) Pierwszym z księgarzy poznańskich, który znowu dawnym zwyczajem wstąpił w r. 1854 do Bractwa Kupieckiego jest dopiero Jan Konstanty Żupański (345).

Był Żupański odtąd członkiem Bractwa, które w tym czasie swą nazwę na: "Chrześcijańska Korporacja Kupiecka" zmieniło, a z jego polonizacją, gdy Niemcy ustąpili, (przechodząc zwolna do założonego przez nich w Poznaniu w r. 1857 stowarzyszenia: "Kaufmannische Voreinigung"), został w r. 1863 równocześnie z Józefem Freudenreiche m sen. wybrany . starszym, nadto skarbnikiem Korporacji (357). Od tego czasu, za przykładem Żupańskiego, widzimy znowu polskich księgarzy poznańskich pośród członków Korporacji Kupieckiej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry