Z DZIEJÓW HANDLU I KUPIECTWA POZNAŃSKIEGO (1793-1815)coby upadek handlu i przemysłu spowodować miało, a użyć wszelkich środków, któreby ku dobru całej ludności chrześcijańskiej przyczynić się mogły, bo naród żydowski, dla swoich odrębnych właściwości plemiennych, zwyczajów i obyczajów, trudno ucywilizować i pozostanie zawsze pijawką dla chrześci. " Jan.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Sprawa nadania Mozessinowi prawa obywatelstwa i, coby za tein poszło, że zostałby członkiem Bractwa Kupieckiego, wyf_ wołała jeszcze dalszą korespondencję pomiędzy reprezentantami a Bractwem 7 ). Ostateczny wynik był ten, że wskutek stanowiska, jakie wobec magistratu zajęli reprezentanci i Bractwo Kupieckie, zabiegi Mozessina spełzły na niczem.

Był to walny krok, bo Mozessino, uzyskawszy prawo obywatelstwa i przynależność do Bractwa Kupieckiego, mógłby był w różnych okolicach miasta nie tylko sam handle pootwierać, ale także pod swoim nazwiskiem innych Żydów poobsadzać. Jako obywatelowi nie możnaby mu nałożyć ograniczeń, a zresztą ograniczenia wobec Żydów dowiodły, 'że umieli je zawsze przekroczyć i zniewalały Bractwo do wytaczania im wielu procesów, które rzadko kiedy z korzyścią dla kupiectwa chrześcijańskiego się kończyły. Odmówienie Mozessinowi praw obywatelstwa i na przyszłość miało donośne znaczenie, bo po nim już żaden Żyd nie pokusił się, aby zostać członkiem Bractwa Kupieckiego, a sukeesorka jego, aby zgóry Żydom wstęp zagrodzić, przyjęła nazwę: Korporacja Kupców Chrześcijańskich w Poznaniu.

Jak z jednej strony utrudniało Bractwo Kupieckie nIepowołanym wstęp do swego zgromadzenia, tak z drugiej strony pilnie przestrzegało, aby, odnośnie do swych dawnych przywilejów, każdy osiedlający się w Poznaniu kupiec chrześcijanin do Bractwa należał, to też, gdy który ociągał się z przystąpieniem, starano się zniewolić go do tego. Mówię" starano się", bo za czasów Prus IJoludniowych, wobec niechęci sfer rządowych dla Bractwa, nie zawsze udawało mu się to przeprowadzić.

) Dokumenty, dotyczące sprawy Mozessina znajdują się w aktach archiwum Korporacji ser. V. nr. 3. Karta 27 i dalsze.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry