Z DZIEJÓW HANDLU I KUPIECTWA POZNAŃSKIEGO (1793-18151zażywać równych praw. Osobiście też tylko dla siebie, a nie dla swego potomstwa, domagam się przyjęcia mnie w poczet obywateli; każdy inny Żyd niech się równie stara zasłużyć i okazać, że jest godnym dostąpić równouprawnienia. Że jednak sądzę, iż prześwietny magistrat bez zgody reprezentantów obywatelstwa jako też starszych Bractwa Kupieckiego nie poweźmnie od siebie, co dotyczy mej prośby, żadnego postanowienia, dlatego najuniżeniej upraszam, aby ją zechciał tymże przedłożyć .). W tej niepłonnej nadziei, że tak reprezentanci obywatelstwa jako też starsi Bractwa Kupieckiego są wolni od przesądów i poprą niezawodnie dobrą sprawę, za jaką ja także moje odezwanie się uważam, bo jest to poniekąd pierwszy krok na drodze zbliżenia się obu stron. Nie będę na razie więcej się w tym duchu rozpisywał, zanoszę tylko do magistratu najuniżeńszą prośbę o łaskawe i życzliwe poparcie mej sprawy". Na dniu 26' kwietnia, czyniąc zadość życzeniu Mozessina, przesłał magistrat w odpisie jego podanie reprezentantom obywatelstwa z wezwaniem, aby wypowiedzieli swoje zapatrywanie, mianowicie, czy w danym razie możnaby jemu samemu nadać prawo obywatelskie. "Według nas - pisze magistrat - w interesie miasta sprawa przedstawia się korzystnie. Filip Mozessinó bowiem, nie ponosząc żadnych ciężarów, ani opłat, jakie chrześcijańscy kupcy ponoszą, i tak handel bez przeszkody może prowadzić" . Reprezentanci obywatelstwa, ponieważ Mozessino w swem podaniu wyraźnie nadmieniał o handlu i prosił, aby także Bractwo Kupieckie wyraziło swój sentyment, przesłali Bractwu 15 maja w odpisie zapatrywanie magistratu co do obywatelstwa dla Mozessina z wezwaniem, aby Bractwo nad tą tak ważną sprawą dobrze sic zastanowiło i na podstawie swych przywilejów decyzję jak najprędzej znać dało. U) Reprezentanci obywatelstwa, zwani także tribuni plebls, zasiadali w magistracie do obrad nad dobrem powszechnem w miejsce dawniejszego trzeciego porządku (viginti viri). Było ich ośmiu a wybiera! magistrat z pomiędzy 10 kandydatów, przedstawionych przez starszych bractw i cechów. O niektórych czynnościach reprezentantów z lat 1791-1802 informują osobne akta warch, Korp. ser. V nr. 3.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry